Toponimia de Vigo

Programa de Toponimia da Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Vigo

Proxecto que ten como obxectivo recoller, estudar, propor e difundir os nomes dos lugares de Vigo.

Programa de actividades de Toponimia de Vigo