SNL
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo

Os datos proporcionados incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento,
de conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.

A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, logo do consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org

Así mesmo, os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Uso de Cookies e do ficheiro de actividade

O prestador, pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, pode utilizar cookies cando unha persoa usuaria navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar as actividades da persoa usuaria durante o seu tempo de navegación. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cunha persoa usuaria anónima e o seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais da persoa usuaria.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web, recoñeza o navegador web utilizado pola persoa usuaria coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso ás persoas usuarias que se rexistraron previamente, acceder ás áreas, servizos, promociones ou concursos reservados exclusivamente a elas sen ter que rexistrarse en cada visita. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas.

A persoa usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que a persoa usuaria permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sen prexuízo de que sexa necesario que a persoa usuaria inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro ou "login".

As cookies utilizadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados pola persoa usuaria. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando esta se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

Seguridade

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, a persoa usuaria acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Todo proceso de contratación ou que implique a introdución de datos de carácter persoal de nivel alto (saúde, ideoloxía, ...) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://), de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica.

Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo
INICIO NOVAS SNL ACTIVIDADES FORMACIÓN CONSULTAS RECURSOS CIOV CURSOS DINAMIZACION PROGRAMAS BIBLIOTECA SUBSCRICIÓN A CONCELLARÍA LEXISLACIÓN CONTACTO Política de privacidade Aviso legal Accesibilidade
SNL