Biblioteca

Contidos na categoría "Dicionario"

DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO CASTELLANO E HISPANICO TOMO III (G-MA)

Autor/a: COROMINAS JOAN
Nº rexistro: 599
Editorial: GREDOS
Ano publicación: 1991
ISBN: 84-249-1365-5
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO CASTELLANO E HISPANICO TOMO IV (ME-RE)

Autor/a: COROMINAS JOAN
Nº rexistro: 600
Editorial: GREDOS
Ano publicación: 1991
ISBN: 84-249-0066-9
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO CASTELLANO E HISPANICO TOMO VI (Y-Z)

Autor/a: COROMINAS JOAN
Nº rexistro: 602
Editorial: GREDOS
Ano publicación: 1991
ISBN: 84-249-1456-2
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO CASTELLANO E HISPANICO TOMO V (RI-X)

Autor/a: COROMINAS JOAN
Nº rexistro: 601
Editorial: GREDOS
Ano publicación: 1991
ISBN: 84-249-0879-1
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO CASTELLANO E HISPANI TOMO II (CE-F)

Autor/a: COROMINAS JOAN
Nº rexistro: 598
Editorial: GREDOS
Ano publicación: 1992
ISBN: 84-249-1363-9
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CUMIO DA LINGUA GALEGA

Autor/a: VARIOS
Nº rexistro: 621
Editorial: DO CUMIO
Ano publicación: 1999
ISBN: 84-8289-091-3
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CUMIO DE CONSTRUCCIONS PREPOSICIONAIS

Autor/a: RIVEIRO COSTA XESUS
Nº rexistro: 672
Editorial: DO CUMIO
Ano publicación: 2002
ISBN: 84-8289-164-2
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO CUMIO DE EXPRESIONS FEITAS CASTELAN-GALEGO

Autor/a: PENA ROMAY XOSE ANTONIO
Nº rexistro: 680
Editorial: DO CUMIO
Ano publicación: 2001
ISBN: 84-8289-129-4
Categoría: Dicionario

DICCIONARIO DA LINGUA GALEGA

Autor/a: RAG
Nº rexistro: 1245
Editorial: REAL ACADEMIA GALEGA
Ano publicación: 1990
ISBN: 84-600-7509-5
Categoría: Dicionario