Biblioteca

Título Autor/a Nº rexistro Editorial Categoría Código en categoría Ano publicación ISBN
35 relatos Varios/as 1858 Tórculo Comunicación Gráfica, S.A. Narrativa NAR-206 2018
A casa da paixón Nélida Piñon 1039 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-113 2006 978-84-8288-950-4
A casa das belas adormentadas Yasunari Kawabata. Tradución de Mona Imai 1123 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-126 2007 978-84-936101-0-4
A danza dos xacentes. Premios Literarios Minerva 2014 Varios/as 1833 Colexio M. Peleteiro-Revista Vamos Narrativa NAR-187 2015
A esmorga Eduardo Blanco Amor 1818 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-172 2015 978-84-9865-321-2
A filla do mar Rosalía de Castro 1303 Toxosoutos, S.L. Narrativa NAR-136 2001 84-95622-33-5
A fin da terra María Rosa Lojo 163 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-95 2006 84-8288-886-2
A fonte de Ana Manana Euloxio R. Ruibal 158 Ir Indo edicións Narrativa NAR-90 1994
A Galicia Campesina Benxamín Casal 89 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-48 1984 84-7154-457-1
A Galicia Mariñeira Uxío Labarta 88 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-47 1985 84-7154-492-X
A gran travesía de Chiruca Macallás Xurxo Souto 1825 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-179 2018 978-84-9121-447-2
Áiax Electra Sófocles 19 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-19 2003 84-8288-654-1
A illa das mulleres loucas Alfonso Pexegueiro 4 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-4 2004 84-8288-664-9
A intervención Teresa Moure 1607 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-162 2010 978-84-9914-094-0
Alba de groria Alfonso Rodríguez Castelao 150 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-82 1999 84-89976-77-5
Alba de Mulleres Carmen Blanco, Sara Lamas 69 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-37 2003 84-8302-970-7
aLiterArte Varios/as 1862 Mundo Detrás do Marco, S.L. (Editorial Elvira) Narrativa NAR-210 2015 978-84-943145-8-2
ALiterArte Varios/as 1730 Editorial Elvira Narrativa NAR-10 2015 978-84-943145-8-2
Á MARXE, 1992. Obra xornalística I Carlos Casares 122 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-73 2005 84-8288-790-4
Á MARXE, 1993. Obra xornalística II Carlos Casares 123 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-74 2005 84-8288-872-2
Ambulancia Suso de Toro (Xesús Miguel de Toro Santos) 1841 Editorial Xerais, S.A. Narrativa NAR-189 1998 84-8302-339-3
A meiga e os frades. Lenda do Pedregal de Irimia Xosé Chao Rego 151 Ir Indo edicións Narrativa NAR-83 1993
A memoria da choiva Pedro Feijoo 1832 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-186 2019 978-84-9914-570-9
Amor e música lixeira Bieito Iglesias 6 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-6 2004 84-8288-697-5
A muller loba Claudio Rodríguez Fer 154 Ir Indo edicións Narrativa NAR-86 1993
Anos do universo Einar Már Gudmundsson. Tradución de Elías Portela Fernández 1361 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-147 2006 84-934801-4-2
Antoloxía. Manuel Lugrís Freire Xabier Campos Villar 116 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-67 2006 84-8288-904-4
Antonio Tovar. Conversas cun vello revoltado Xosé Manuel Del Caño 112 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-63 2005 84-8288-806-4
A república dos soños Nélida Piñon 105 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-57 2004 84-8288-767-X
A rolda nocturna Sarah Waters 1419 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-154 2009 978-84-7154-827-6
Arredor de si Otero Pedrayo 1817 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-171 2017 978-84-9151-043-7
Arredor de si Ramón Otero Pedrayo 1847 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-195 1988 84-7154-145-9
Artigos en la nación Eduardo Blanco Amor 109 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-61 2004 84-7288-758-0
As crónicas do sochantre Álvaro Cunqueiro 1822 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-176 2013 978-84-8288-669-5
As frechas de ouro John Rutherford 104 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-56 2004 84-8288-757-2
As humanas proporciones Xesús Constela Doce 14 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-14 2004 84-8288-721-1
As ondas Virginia Woolf 13 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-13 2004 84-8288-722-X
A tralla e a arroutada. Toques de ruta para unha metafísica poderosa Xurxo Souto 70 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-38 1995 84-7507-929-6
A trave de ouro e outros contos Vicente Risco 21 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-21 2004 84-8288-660-6
Cabalos e lobos Fran P. Lorenzo 1340 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-142 2015 978-84-9914-836-6
Cabaret Voltaire Jaureguizar 162 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-94 2005 84-8288-845-5
Cantares gallegos Rosalía de Castro 1829 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-183 2013 978-84-9914-504-4
Capitol, última sesión Miguel Anxo Fernández Fernández 102 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-53 2004 84-8288-749-1
Cartafol da lingua Constantino García 120 La Voz de Galicia, S.A. Narrativa NAR-71 1990 84-85287-80-0
Cartas a un mozo galego. Correspondencia con Xosé Luís Allué Andrade 1953-1967 Transcrición das cartas: Carmen Camacho Ansino 115 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-66 2005 84-8288-828-5
Casas baratas Antón Riveiro Coello 148 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-80 2005 84-8288-852-8
Ciencia que conta 2009. 2.º concurso de relatos curtos de ciencia Varios/as 1448 Universidade de Vigo Narrativa NAR-156 2010 978-84-15086-00-0
Conciencia de Galicia. Risco, Otero e Curros. Tres biografías Carlos Casares 17 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-17 2004 84-8288-673-8
Concurso hipercurtos contos 2001 Varios/as 1404 Cadernos Galiza. Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia Narrativa NAR-153 1997
Consolación da filosofía Anicio Manlio Severino Boecio 171 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-102 2005 84-8288-820-X
Contos da xustiza Varios/as 160 Ir Indo edicións Narrativa NAR-92 1991 84-7680-068-1
Contos da xustiza Varios/as 161 Ir Indo edicións Narrativa NAR-93 1991 84-7680-068-1
Contos de néboa Ángel Fole 15 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-15 2004 84-8288-732-7
Contos de Santos e Nadal Ramón Otero Pedrayo 1 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-1 2003 84-8288-609-6
Contos do camiño e da rúa Ramón Otero Pedrayo 2 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-2 2003 84-8288-608-8
De min para vós. Unha lembranza epistolar Mariano Dónega 7 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-7 2003 84-8288-601-0
Dende o Himalaia a Ceilán Darío Xohán Cabana 106 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-58 2004 84-8288-747-5
Dentro da illa Dolores Ruiz 1037 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-112 2005 84-8288-796-3
Dona do corpo delgado Álvaro Cunqueiro 8 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-8 2003 84-8288-630-4
Elexía para un rapaz louro. Premios literarios "Minerva" 2012 Varios/as 1834 Colexio M. Peleteiro-Revista Vamos Narrativa NAR-188 2013
El gran gallego (Fr. Martín Sarmiento) Antolín López Peláez 172 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-103 2002
En galego, agora e sempre Varios/as 1745 Pío García edicións Narrativa NAR-167
En galego, agora e sempre Ánxel Fole, Florentino Cuevillas, Luís García Mañá 93 Xunta de Galicia, Concello de Redondela Narrativa NAR-55 2002
En galego, agora e sempre Varios/as 1265 Pío García edicións Narrativa NAR-135 2008
Entre fronteiras Xavier Alcalá 94 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-50 2004 84-8288-667-3
Ero de Armenteira Basilio Losada 153 Ir Indo edicións Narrativa NAR-85 1993
Escritos en galego Manuel Murgía 39 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-32 2000
Escritos en galego Manuel Murgía 873 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-107 2000
Escritos en galego Manuel Murgía 121 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-72 2000
Estación marítima Luís Tosar 67 Grupo de Comunicación de "Galicia en el Mundo" S.A. Narrativa NAR-36 1996 84-605-5166-0
Esta historia Xosé Monteagudo 24 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-24 2006 84-8288-910-9
Estampas do mundo elegante Xesús Campos 75 Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA) Narrativa NAR-40 1992 84-604-3367-6
Fábula Xavier Alcalá 1857 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-205 1986 84-7154-380-X
Follas da lingua Constantino García 119 La Voz de Galicia, S.A. Narrativa NAR-70 1987 84-85287-58-4
Historias de vida. O maxisterio pontevedrés na II República, Guerra Civil e Franquismo Anxo Serafín Porto Ucha 82 Alén miño edicións Narrativa NAR-44 2003 84-930739-3-8
Homónima Antón Riveiro Coello 92 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-49 2001 84-8288-408-5
III certame literario Concello de Ames. Textos premiados na edición de 2006 Varios/as 981 Concello de Ames Narrativa NAR-109 2006
Ilustrísima Carlos Casares 1854 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-202 1995 84-7154-355-9
Infamia Ledicia Costas 1831 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-185 2019 978-84-9121-536-3
Iria Anxo Angueira 1608 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-163 2012 978-84-9914-362-0
Ler en galego (I). Estratexias e libros para a animación á lectura dende as aulas Agustín Fernández Paz 20 Ir Indo edicións Narrativa NAR-20 1990 84-7680-033-9
Libro dos lugares Antón Patiño 1828 Editorial Elvira (Mundo Detrás do Marco, S.L.) Narrativa NAR-182 2017 978-84-946312-0-7
Libro dos lugares Antón Patiño 1827 Editorial Elvira (Mundo Detrás do Marco, S.L.) Narrativa NAR-181 2017 978-84-946312-0-7
Lukimí Alfredo Conde 149 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-81 2006 84-8288-896-X
Made in Galiza Sechu Sende 1124 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-127 2007 978-84-7154-091-1
Martázul Xosé Antonio Perozo 980 Ir Indo edicións Narrativa NAR-108 2001 84-7680-374-5
Menú de enganos Manuel Núñez Singala 1461 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-158 2010 978-84-9865-290-1
Merlín e familia Álvaro Cunqueiro 11 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-11 2004 84-8288-637-1
Merlín e familia i outras historias Álvaro Cunqueiro 1859 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-207 1981 84-7154-059-2
Merlín e familia i outras historias Álvaro Cunqueiro 1823 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-177 2018 978-84-8288-637-4
Merlín e familia i outras historias Álvaro Cunqueiro 1853 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-201 2000 84-7154-059-2
Metamorfoses Publio Ovidio Nasón 96 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-51 2004 84-8288-775-0
Millor que dicila fora pintala... Álvaro Cunqueiro, Fausto Isorna 143 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-76 2005 84-8288-844-7
Millor que dicila fora pintala... Álvaro Cunqueiro, Fausto Isorna 146 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-79 2005 84-8288-844-7
Millor que dicila fora pintala... Álvaro Cunqueiro, Fausto Isorna 145 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-78 2005 84-8288-844-7
Millor que dicila fora pintala... Álvaro Cunqueiro, Fausto Isorna 144 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-77 2005 84-8288-844-7
Morena, perigosa e románica. Unha comedia dantesca Pedro Feijoo 1741 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-27 2015 978-84-9914-919-6
Mundo onírico Xulio Fontes 1843 Mundo detrás do Marco, S.L. (Editorial Elvira) Narrativa NAR-191 2015 978-84-943145-3-7
Mundo onírico Xulio Fontes 1844 Mundo detrás do Marco, S.L. (Editorial Elvira) Narrativa NAR-192 2015 978-84-943145-3-7
Nas catacumbas Xavier Alcalá 114 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-65 2005 84-8288-802-1
Néveda Francisca Herrera y Garrido. Edición de M. Camino Noia 1304 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-137 1990 84-7507-450-2
Néveda Francisca Herrera y Garrido. Edición de M. Camino Noia 1306 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-139 1990 84-7507-450-2
Néveda Francisca Herrera y Garrido. Edición de M. Camino Noia 1305 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-138 1990 84-7507-450-2
Newo Ziro - Neue Zeit?. Wider die Tsiganomanie Zazie Wurr Hg. 63 agimos Narrativa NAR-33 2000 3-931903-15-X
Non fales o que non debes Luís Manuel García Mañá 1845 Edicións Xeral de Galicia, S.A. Narrativa NAR-193 2020 978-84-9121-679-7
Non sei cando nos veremos Anxo A. Rei Ballesteros 113 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-64 2005 84-8288-803-X
"Nós" por Castelao (debuxos) Alfonso Rodríguez Castelao 1189 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-130 2000 84-7154-468-7
Nova gramática finesa Diego Marani. Tradución de Moisés Barcia 1717 Rinoceronte Editora, S.L. Narrativa NAR-165 2014 978-84-92866-65-6
O Arconte / O que non quedou no Protocolo Xosé María Castroviejo / Xulio Cuns Lousa 165 Xunta de Galicia Narrativa NAR-97 2002 84-453-3416-6
O bosque dos raposos aforcados Arto Paasilinna. Tradución de Tomás González Ahola 1360 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-146 2009 978-84-934801-0-3
Obras de Castelao. 1 Henrique Monteagudo Romero, Manuel Rosales 1070 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-117 1999 84-8288-338-0
Obras de Castelao. 2 Henrique Monteagudo Romero 1071 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-118 2000 84-8288-395-X
Obras de Castelao. 3 Henrique Monteagudo Romero, María Cuquejo, Belén Fortes 1072 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-119 2000 84-8288-396-8
Obras de Castelao. 4 Henrique Monteagudo Romero, María Cuquejo, Belén Fortes, Carme Varela 1073 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-120 2000 84-8288-397-6
Obras de Castelao. 5 Henrique Monteagudo Romero, Xosé Antón Castro, María Cuquejo, Carme Varela 1074 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-121 2000 84-8288-398-4
Obras de Castelao. 6 Henrique Monteagudo Romero, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Cuquejo, Carme Varela 1075 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-122 2000 84-8288-399-2
O cabo do mundo Xabier Quiroga 1380 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-150 2009 978-84-9914-058-2
O club da calceta María Reimóndez 1041 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-114 2006 84-9782-437-7
O Códice esmeralda Alberte Blanco Casal 1773 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-28 2017 978-84-9121-159-4
O condutor de autobús que quería ser Deus Etgar Keret. Tradución de Moncho Iglesias Míguez 1359 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-145 2006 84-934801-3-4
O conto de Serafín: O Santuario da Franqueira Antón Fraguas Fraguas 155 Ir Indo edicións Narrativa NAR-87 1993
O documento / Tabeiróns Ánxel Fole / Tucho Calvo 167 Xunta de Galicia Narrativa NAR-99 2002 84-453-3414-X
O documento / Tabeiróns Ánxel Fole / Tucho Calvo 166 Xunta de Galicia Narrativa NAR-98 2002 84-453-3414-X
O documento / Tabeiróns Ánxel Fole / Tucho Calvo 168 Xunta de Galicia Narrativa NAR-100 2002 84-453-3414-X
O galo de Antioquía Carlos Casares 157 Ir Indo edicións Narrativa NAR-89 1994
O grito do Ipiranga Luís Manuel García Mañá 1606 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-161 2010 978-84-9914-119-0
Oitocentos Xavier Franco Alonso 31 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-31 2004 84-8288-613-4
O lapis do carpinteiro Manuel Rivas Barrós 1826 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-180 2018 978-84-8302-261-0
Ollos de auga Domingo Villar 1379 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-149 2009 978-84-8288-927-6
O meu nome é Ninguén Manuel Esteban Domínguez 1821 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-175 2018 978-84-9121-427-4
O pan da tarde Xavier Rodríguez Baixeiras 16 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-16 2006 84-8288-890-0
O rei Artur. Mito e realidade Xoán Bernárdez Vilar 176 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-104 2005 84-8288-847-1
O relato policial. De Poe a Conan Doyle Varios/as 76 Ir Indo edicións Narrativa NAR-41 1997 84-7680-229-3
Os biosbardos Eduardo Blanco Amor 3 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-3 2003 84-8288-615-0
Os biosbardos. Contos prá xente Eduardo Blanco Amor 26 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-26 1994 84-7154-191-2
Os biosbardos. Contos prá xente Eduardo Blanco-Amor 1848 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-196 1996 84-7154-191-2
Os ciclos do bambú Xavier Queipo 100 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-52 2004 84-8288-748-3
Os dous de sempre Alfonso Rodríguez Castelao 1855 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-203 1994 84-7154-194-7
Os dous de sempre Alfonso Rodríguez Castelao 1850 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-198 1996 84-7154-194-7
O señor Ibrahim e as flores do Corán Eric-Emmanuel Schmitt (Tradución de Emma Lázare Rodríguez) 1122 Faktoría K de libros Narrativa NAR-125 2007 978-84-96957-09-1
Os escuros soños de Clío Carlos Casares 1851 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-199 1994 84-7154-487-4
Os fillos do lume Pedro Feijoo 1778 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-169 2017 978-84-9121-231-7
Os fillos do mar Pedro Feijoo 1774 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-168 2012 978-84-9914-346-0
Os mortos daquel verán Carlos Casares 1856 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-204 1996 84-7154-573-X
Os outros feirantes Álvaro Cunqueiro 1846 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-194 1993 84-7154-308-7
Os papiros do Medulio Xesús Ferro Ruibal 156 Ir Indo edicións Narrativa NAR-88 1992
Os pousos da pedra. Compostela / The stone sediments. Compostela Varios/as 77 Varios Narrativa NAR-42 2000
O último barco Domingo Villar 1819 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-173 2019 978-84-9151-304-9
O único que queda é o amor Agustín Fernández Paz 1381 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-151 2009 978-84-9782-628-0
O xardín da media lúa Rosa Aneiros 107 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-59 2004 84-8288-711-4
O xiro postal Ousmane Sembène. Tradución de Isabel García Fernández 1357 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-143 2008 84-936101-1-1
O xiro postal Ousmane Sembène. Tradución de Isabel García Fernández 1376 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-148 2008 84-936101-1-1
O xornalismo en Galicia. Percorrido histórico pola prensa de Lugo Ana María Rodríguez Rivas 108 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-60 2005 84-8288-888-9
Para ler a Castelao. 1. Cronoloxía, entrevistas (1912-1949) e bibliografía Henrique Monteagudo Romero 1068 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-115 2000 84-8288-400-X
Para ler a Castelao. 2. Estudios sobre a obra escrita Henrique Monteagudo Romero 1069 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-116 2000 84-8288-401-8
Peneirando palabras 1990 Constantino García 117 La Voz de Galicia, S.A. Narrativa NAR-68 1991 84-85287-88-6
Pensamento Galeguista do Século XIX Francisco Fernández del Riego 86 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-46 1983 84-7154-432-6
Pensamento Galeguista do Século XIX Francisco Fernández del Riego 84 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-45 1983 84-7154-432-6
Pirata María Reimóndez 1383 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-152 2009 978-84-9782-554-2
Portugal e Galiza: Encantos e encontros José David Santos Araújo 18 Edicións Laiovento Narrativa NAR-18 2004 84-8487-047-2
Premio 2001 de relato, poesía e teatro da Universidade de Vigo Varios/as 1860 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-208 2001 84-8302-662-7
Premio 2005 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo Varios/as 125 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-75 2005 84-9782-382-6
Premio 2008 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo Varios/as 1320 Edicións Xerais de Galicia, S.A. e Universidade de Vigo Narrativa NAR-141 2009 978-84-9914-012-4
Premio 2008 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo Varios/as 1319 Edicións Xerais de Galicia, S.A. e Universidade de Vigo Narrativa NAR-140 2009 978-84-9914-012-4
Premio 2014 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo Varios/as 1861 Xunta de Galicia, Universidade de Vigo e Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-209 2014 978-84-9914-758-1
Que me queres, amor? Manuel Rivas 1816 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-170 2014 978-84-8288-915-3
Rafael Dieste. Obra galega completa .1 Edición de Xosé L. Axeitos 988 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-110 1995 84-7154-946-8
Rafael Dieste. Obra galega completa .2 Edición de Xosé L. Axeitos 989 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-111 1995 84-7154-947-6
Refraneiro Galego Básico Xesús Ferro Ruibal 289 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-105 1987 84-7154-588-8
Regasenda Xurxo Pérez Álvarez 1697 Meubook, S.L. Narrativa NAR-164 2013 978-84-941723-5-9
Relatos na rúa V. Quinto Certame de relatos Vigo Histórico Varios/as 65 Editorial Elvira Narrativa NAR-35 2018 978-84-948786-0-2
Resistencia Rosa Aneiros Díaz 1824 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-178 2017 978-84-8302-925-1
Retrincos da lingua Constantino García 118 La Voz de Galicia, S.A. Narrativa NAR-69 1988 84-85287-60-6
San Andrés de Teixido Francisco Fernández del Riego 152 Ir Indo edicións Narrativa NAR-84 1993
Santa Matriusca Iria López Teixeiro 1163 Biblos Clube de Lectores Narrativa NAR-128 2008 978-84-936001-7-4
Santa Matriusca Iria López Teixeiro 1164 Biblos Clube de Lectores Narrativa NAR-129 2008 978-84-936001-7-4
Seda Alessandro Baricco. Tradución de María Cristina González Piñeiro 1358 Rinoceronte Editoria, S.L. Narrativa NAR-144 2006 84-934801-1-8
Sen piedade Pedro Feijoo 1830 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-184 2018 978-84-9121-400-7
Sen sombre e sen amor Bernardino Graña 5 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-5 2004 84-8288-693-2
Territorio da desaparición Miguel Anxo Fernán Vello 9 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-9 2004 84-8288-719-X
Teseles de cidade. III premio Biblos-Pazos de Galicia Patricia Casas Vázquez 1213 Biblos Clube de Lectores Narrativa NAR-134 2007 978-84-936001-0-5
Texas Alberto Avendaño 23 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-23 2003 84-8288-620-7
Todo é silencio Manuel Rivas 1733 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-25 2011 978-84-9914-169-5
Todo é silencio Manuel Rivas 1464 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-159 2010 978-84-9914-169-5
Trece badaladas Suso de Toro 1820 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Narrativa NAR-174 2019 978-84-8302-788-2
Tres vidas Gertrude Stein 111 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-62 2006 84-8288-895-1
Una historia del arte universal Ramón Otero Pedrayo 22 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-22 2004 84-8288-702-5
Un artista da fame. Narracións completas II Franz Kafka 159 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-91 2005 84-8288-850-1
Un cesto de mazás. Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu María Montserrat Fajardo Pérez 64 María Montserrat Fajardo Pérez Narrativa NAR-34 2016 978-84-608-1274-6
Un futuro para a lingua Xosé González Martínez, Xosé Sánchez Puga 169 Xunta de Galicia Narrativa NAR-101 2002 84-453-3463-8
Un futuro para a lingua Xosé González Martínez, Xosé Sánchez Puga 500 Xunta de Galicia Narrativa NAR-106 2002 84-453-3463-8
Unha espía no reino de Galicia Manuel O'Rivas 29 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-29 2004 84-9782-193-9
Unha manda particular Xoaquín Monteagudo Romero 164 Xunta de Galicia Narrativa NAR-96 2002 84-453-3411-5
Unha viaxe nun Ford T Xerardo AgraFoxo 103 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-54 2004 84-8288-755-6
Un médico de aldea. Narracións completas I Franz Kafka 12 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-12 2004 84-8288-714-9
Un ovo para un capricho sexual Julio Alonso 1842 Mundo detrás do Marco, S.L. (Editorial Elvira) Narrativa NAR-190 2013 978-84-939564-8-6
Víctor Fraiz. Vida e asasinato dun mestre exemplar Emilio Garrido Moreira 79 Fundación Luis Tilve Narrativa NAR-43 2002 84-95773-01-5
Vida e obra de Lois Pereiro Manuel Amado 1486 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-160 2011
Vida e obra de María Mariño Edición de Patricia Arias Chachero 1084 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-123 2007
Vida e obra de María Mariño Edición de Patricia Arias Chachero 1085 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-124 2007
Vida e obra de Uxío Novoneyra Manuel Amado 1442 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-155 2010
Vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez Edición de Carlos L. Bernárdez 1211 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-132 2008
Vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez Edición de Carlos L. Bernárdez 1212 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-133 2008
Vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez Edición de Carlos L. Bernárdez 1210 Editorial Galaxia, S.A. e Atlántico Diario Narrativa NAR-131 2008
Vidas post-it Iolanda Zúñiga 1459 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-157 2010 978-84-9914-181-7
Xa vai o griffon no vento Alfredo Conde 1849 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-197 1984 84-7154-487-3
Xente no rodicio. Contos Xosé Neira Vilas 1852 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-200 1992 84-7154-479-2
Xeografía do medo Francisco Duarte Mangas 73 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-39 1998 84-8288-190-6
Xeografía do medo Francisco Duarte Mangas 30 Editorial Galaxia, S.A. Narrativa NAR-30 1998 84-8288-190-6
Zapatillas rotas Xabier Quiroga 1718 Edicións Xerais de Galicia Narrativa NAR-166 2014 978-84-9914-700-0

Contidos na categoría "Narrativa"

35 relatos

Autor/a: Varios/as
Editorial: Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.
Ano publicación: 2018
Categoría: Narrativa
Nota: Co gallo do aniversario de Tórculo (35 anos) / 35 relatos seleccionados do I concurso de microrrelatos
Nº rexistro: 1858
Código: NAR-206

A casa da paixón

Autor/a: Nélida Piñon
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 2006
ISBN: 978-84-8288-950-4
Categoría: Narrativa
Nota: Colección: literaria
Nº rexistro: 1039
Código: NAR-113

A casa das belas adormentadas

Autor/a: Yasunari Kawabata. Tradución de Mona Imai
Editorial: Rinoceronte Editoria, S.L.
Ano publicación: 2007
ISBN: 978-84-936101-0-4
Categoría: Narrativa
Nota: Colección: contemporánea
Nº rexistro: 1123
Código: NAR-126

A danza dos xacentes. Premios Literarios Minerva 2014

Autor/a: Varios/as
Editorial: Colexio M. Peleteiro-Revista Vamos
Ano publicación: 2015
Categoría: Narrativa
Nota: Contén poesía e narrativa. XLII edición dos premios literarios "Minerva" 2014
Nº rexistro: 1833
Código: NAR-187

A esmorga

Autor/a: Eduardo Blanco Amor
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 2015
ISBN: 978-84-9865-321-2
Categoría: Narrativa
Nota: Colección: Literaria. Biblioteca Blanco Amor
Nº rexistro: 1818
Código: NAR-172

A filla do mar

Autor/a: Rosalía de Castro
Editorial: Toxosoutos, S.L.
Ano publicación: 2001
ISBN: 84-95622-33-5
Categoría: Narrativa
Nº rexistro: 1303
Código: NAR-136

A fin da terra

Autor/a: María Rosa Lojo
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 2006
ISBN: 84-8288-886-2
Categoría: Narrativa
Nota: Colección: literaria
Nº rexistro: 163
Código: NAR-95

A fonte de Ana Manana

Autor/a: Euloxio R. Ruibal
Editorial: Ir Indo edicións
Ano publicación: 1994
Categoría: Narrativa
Nota: Colección: Contos do Castromil / 30
Nº rexistro: 158
Código: NAR-90

A Galicia Campesina

Autor/a: Benxamín Casal
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 1984
ISBN: 84-7154-457-1
Categoría: Narrativa
Nota: Colección: Biblioteca Básica da Cultura Galega / Economía e Socioloxía
Nº rexistro: 89
Código: NAR-48
Ver todo