BIBLIOTECA

SNL

BIBLIOTECA

A biblioteca do SNL ao teu servizo

Que tipo de publicación buscas?

Que tipo de publicación buscas?
Título Autor/a Nº rexistro Editorial Categoría Código en categoría Ano publicación ISBN
A brea das avelaíñas. Natureza e gozo Michael McCarthy 2322 Faktoría K (Kalandraka Editoria) Dicionario NAR-296 2020 978-84-16721-70-2
As normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Actualización, complementos e desviacións Xosé Feixó Cid 1313 Edicións do Cumio Dicionario DIC-229 2006 84-8289-313-0
As normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Xosé Feixó Cid 897 Edicións do Cumio Dicionario DIC-200 2003 84-8289-258-4
As normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Xosé Feixó 650 Edicións do Cumio Dicionario DIC-150 2001 84-8289-115-4
Basquetbol. Reglament oficial Varios/as 1418 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-261 1992 84-7739-292-7
Boletín da Real Academia Galega. Sobre a estandarización da antroponimia proposta para os apelidos Ana Isabel Boullón Agrelo 1538 Real Academia Galega Dicionario DIC-276 2009
Breve diccionario específico para o Corpo de Policía Paula Soto Viñas 531 Concello de Moaña Dicionario DIC-31
Cadernos de fraseoloxía galega 4. Estudos e recadádivas Varios/as 567 Xunta de Galicia Dicionario DIC-67 2003 84-453-2769-0
Cadernos de fraseoloxía galega 9. Varios/as 62 Xunta de Galicia Dicionario DIC-302 2007
Cadernos de fraseoloxía galega. Anexo 1. Fraseoloxía de Moscoso e outros materiais de tradición oral José Augusto Ventín Durán 80 Xunta de Galicia Dicionario DIC-303 2007
Consultorio dos nomes e dos apelidos galegos Xosé Luís Méndez Ferrín 1881 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Dicionario DIC-310 2007 978-84-9782-642-6
Consultorio dos nomes e dos apelidos galegos Xosé Luís Méndez Ferrín 555 Xerais Dicionario DIC-55 2007 978-84-9782-642-6
Contribución ó léxico de Álvaro Cunqueiro Constantino García 661 Real Academia Galega Dicionario DIC-161 1991 84-600-7653-9
Dende o Himalaia a Ceilán. Lendas hindús Contadas por Darío Xohán Cabana 2333 Editorial Galaxia, S.A. Dicionario NAR-307 2004 84-8288-747-5
De punta a chicote. Así falan os mariñaos Paco Rivas 1729 Edicións do Cumio Dicionario DIC-282 2015 978-84-8289-509-3
Diccionari de bombers Varios/as 515 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-15 1995 84-393-3689-6
Diccionari de la llengua catalana Varios/as 566 Enciclopèdia catalana Dicionario DIC-66 1995 84-7739-615-9
Diccionari de natació Varios/as 1417 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-260 1991 84-7739-220-X
Diccionari d'escalada esportiva Termcat 36 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-295 1993 84-393-2661-0
Diccionari d'escalada esportiva Jordi Besora i Lladó, Fàtima Lladó i Soler, Montserrat Palau i Cruixent, Carme Plaza i Arqué, Matias Vives i March 1416 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-259 1993 84-393-2661-0
Diccionari de sociologia Termcat 682 Fundació Barfcelona Dicionario DIC-182 1993 84-88169-03-5
Diccionari il-lustrat catalá-castellá / castellá-catalá Varios/as 565 Sopena Dicionario DIC-65 1990 84-303-1099-1
Diccionario básico jurídico Varios/as 700 Editorial Comares Dicionario DIC-283 1997 84-8151-348-2
Diccionario crítico de dúbidas e erros da lingua galega Rafael Chacón Calvar, Manuel Rodríguez Alonso 575 Ediciós do Castro Dicionario DIC-75 1993 84-7492-563-0
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico tomo I (A-CA) Joan Corominas, José A. Pascual 597 Editorial Gredos Dicionario DIC-97 1991 84-249-1361-2
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico tomo II (CE-F) Joan Corominas, José A. Pascual 598 Editorial Gredos Dicionario DIC-98 1992 84-249-1363-9
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico tomo III (G-MA) Joan Corominas, José A. Pascual 599 Editorial Gredos Dicionario DIC-99 1991 84-249-1365-5
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico tomo IV (ME-RE) Joan Corominas, José A. Pascual 600 Editorial Gredos Dicionario DIC-100 1991 84-249-0066-9
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico tomo VI (Y-Z) Joan Corominas, José A. Pascual 602 Editorial Gredos Dicionario DIC-102 1991 84-249-1456-2
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico tomo V (RI-X) Joan Corominas, José A. Pascual 601 Editorial Gredos Dicionario DIC-101 1991 84-249-0879-1
Diccionario Cumio avanzado español-galego / galego-español Cruz López, Xosé Feixó, Xosé Antonio Pena, María Isabel Ferreiro 617 Edicións do Cumio Dicionario DIC-117 2002 84-8289-123-5
Diccionario Cumio da lingua galega Xosé Antonio Pena, Cruz López, Valentín Arias, María Isabel Ferreiro, Xosé Feixó 621 Edicións do Cumio Dicionario DIC-121 1999 84-8289-091-3
Diccionario Cumio de Construccións preposicionais Xesús Riveiro Costa 554 Edicións do Cumio Dicionario DIC-54 2002 84-8289-164-2
Diccionario Cumio de Construccións preposicionais Xesús Riveiro Costa 672 Edicións do Cumio Dicionario DIC-172 2002 84-8289-164-2
Diccionario Cumio de Expresións e frases feitas (castelán-galego) Xosé Antonio Pena Romay 680 Edicións do Cumio Dicionario DIC-180 2001 84-8289-129-4
Diccionario da lingua galega (RAG-ILG) Varios/as 1245 Real Academia Galega Dicionario DIC-221 1990 84-600-7509-5
Diccionario da lingua galega. Tomo I (A-D) Xosé G. Feixó Cid, Xosé Manuel Enríquez Rodríguez, Ramón Rocamonde Gómez, Celso Parada Fernández 572 Ir Indo edicións Dicionario DIC-72 1986 84-7680-001-0
Diccionario da lingua galega tomo II (E-O) Xosé G. Feixó Cid, Xosé Manuel Enríquez Rodríguez, Ramón Rocamonde Gómez, Celso Parada Fernández 573 Ir Indo edicións Dicionario DIC-73 1986 84-7680-002-9
Diccionario da lingua galega tomo (P-Z) Xosé G. Feixó Cid, Xosé Manuel Enríquez Rodríguez, Ramón Rocamonde Gómez, Celso Parada Fernández 574 Ir Indo edicións Dicionario DIC-74 1986 84-7680-003-7
Diccionario da literatura galega. Tomo I. Autores Iris Cochón, Luciano Fernández, Ana Belén Fortes, Helena González, Henrique Monteagudo, Ramón Nicolás, Mª do Carme Ríos Panisse, Dolores Vilavedra 612 Galaxia Dicionario DIC-112 1995 84-8288-019-5
Diccionario da literatura galega. Tomo II. Publicacións periódicas Ana Belén Fortes, Helena González, Susana Mayo, Henrique Monteaguado, Noemí Pazó, Marcos Valcárcel, Dolores Vilavedra, Arximiro Villar 613 Galaxia Dicionario DIC-113 1997 84-8288-137-X
Diccionario da Real Academia Galega Varios/as 1246 Real Academia Galega, Edicións Xerais de Galicia, Editorial Galaxia Dicionario DIC-222 1997 84-8302-172-2
Diccionario da Real Academia Galega Varios/as 619 Real Academia Galega Dicionario DIC-119 1997 84-8302-172-2
Diccionario da Real Academia Galega Varios/as 620 Real Academia Galega Dicionario DIC-120 1997 84-8302-172-2
Diccionario de argot Julia Sanmartín Sáez 594 Editorial Espasa Calpe, S.A. Dicionario DIC-94 1998 84-239-9248-9
Diccionario de dúbidas da lingua galega Benigno Fernández Salgado, Xosé Antonio Fernández Salgado, Manuel Puga Moruxa, Xulio César Sousa Fernández 549 Galaxia Dicionario DIC-49 1991 84-7154-756-2
Diccionario de la lengua española tomo I (A-GUZPATARRA) Real Academia Española 595 Real Academia Española Dicionario DIC-95 1984 84-239-4775-0
Diccionario de la lengua gallega tomo II (H-ZUZON) Real Academia Española 596 Real Academia Española Dicionario DIC-96 1984 84-239-4776-9
Diccionario de ortografía da lingua galega Benxamín Dosil López, Xesús Riveiro Costa 583 Fontel edicións Dicionario DIC-83 1996 84-87951-61-9
Diccionario de Psicoloxía e Educación Varios/as 124 Xunta de Galicia Dicionario DIC-304 1999 84-453-2489-6
Diccionario de sinónimos da lingua galega Mª Camiño Noia Campos, Gonzalo Constenla Bergueiro, Henrique Costas González, Pedro Benavente Jareño, Valentín Arias López, Xosé Mª Gómez Clemente 618 Galaxia Dicionario DIC-118 1997 84-8288-134-5
Diccionario de termos de Arqueoloxía e Prehistoria Ana Romeri Masiá, Felipe Arias Vilas 505 Ir Indo edicións Dicionario DIC-5 1995 84-7680-168-8
Diccionario de termos económicos e empresariais Valentina Formoso Gosende 520 Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) Dicionario DIC-20 1997
Diccionario de termos literarios (A-D) Equipo glifo 614 Xunta de Galicia Dicionario DIC-114 1998 84-453-2213-3
Diccionario de uso del español (A-H) María Moliner María Moli 983 Editorial Gredos Dicionario DIC-204 2006 84-249-1974-2
Diccionario de uso del español (I-Z) María Moliner María Moliner 984 Editorial Gredos Dicionario DIC-205 2006 84-249-1975-0
Diccionario de uso del español tomo I (A-G) María Moliner 603 Editorial Gredos Dicionario DIC-103 1989 84-249-1346-9
Diccionario de uso del español tomo II (H-Z) María Moliner 604 Editorial Gredos Dicionario DIC-104 1988 84-249-1348-5
Diccionario de uso para a comunicación Paulino Novo Folgueira 582 Xerais Dicionario DIC-82 1999 84-8302-418-7
Diccionario de verbos galegos. Programa Laverca 1.0 Manuel González González 590 Xerais Dicionario DIC-90 2002 84-8302-855-7
Diccionario dos nomes galegos Varios/as 569 Ir Indo edicións Dicionario DIC-69 1992 84-7680-096-7
Diccionario dos nomes galegos Ana Isabel Boullón Agrelo, Xesús Ferro Ruibal, Xosé M. García Álvarez, Xosé María Lema Suárez, Fernando R. Tato Plaza 616 Ir Indo edicións Dicionario DIC-116 1998 84-7680-096-7
Diccionario dos nomes galegos Ana Isabel Boullón Agrelo, Xesús Ferro Ruibal, Xosé M. García Álvarez, Xosé María Lema Suárez, Fernando R. Tato Plaza 893 Ir Indo edicións Dicionario DIC-196 1998 84-7680-096-7
Diccionario dos verbos galegos Ramón Nicolás Rodríguez 896 Edicións do Cumio Dicionario DIC-199 1993 84-87126-64-2
Diccionario elemental inglés-galego / galego-inglés Benigno Fernández Salgado 571 Xerais Dicionario DIC-71 1999 84-8302-417-9
Diccionario galego de banca Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López 509 Xunta de Galicia Dicionario DIC-9 1993 84-453-0945-5
Diccionario galego de termos médicos Varios/as 591 Xunta de Galicia Dicionario DIC-91 2002 84-453-3371-2
Diccionario galego de Xeografía Varios/as 504 Xunta de Galicia Dicionario DIC-4 1993 84-453-0643-X
Diccionario ideológico de la lengua española Julio Casares de la Real Academia Española Julio Casares 606 Editorial Gustavo Gili, S.A. Dicionario DIC-106 1993 84-252-0126-8
Diccionario Italiano-Galego Varios/as 570 Xunta de Galicia Dicionario DIC-70 2000 84-453-2937-5
Diccionario jurídico espasa Varios/as 731 Editorial Espasa Calpe, S.A. Dicionario DIC-285 1994 84-239-5988-0
Diccionario normativo galego-castelán Varios/as 611 Galaxia Dicionario DIC-111 1988 84-7154-641-8
Diccionario Oxford. Español-Inglés / Inglés-Español Varios/as 558 Oxford University Press Dicionario DIC-58 1994 0-19-864503-1
Diccionario tecnolóxico de electricidade e electrónica Emilio Rodríguez Portabales 589 Xerais Dicionario DIC-89 2002 84-8302-823-9
Diccionario trilingüe español-galego-portugués Varios/as 563 Edita JCV Dicionario DIC-63 1995 84-605-2313-6
Diccionario xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos M.ª Carme Ares Vázquez, Xosé M.ª Carballeira Anllo, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé M.ª Lema Suárez, Rosa López Fernández 609 Xerais Dicionario DIC-109 1990 84-7507-514-2
Diccionario xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos Varios/as 642 Xerais Dicionario DIC-142 1990 84-7507-514-2
Diccionario xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos Varios/as 534 Xerais Dicionario DIC-34 1990 84-7507-514-2
Diccionario xerais da lingua Varios/as 533 Xerais Dicionario DIC-33 1993 84-7507-466-9
Diccionario xerais de sinónimos. Termos afíns e contrarios Luís Castro Macía 608 Xerais Dicionario DIC-108 1995 84-7507-932-6
Diccionario xerais galego-castelán / castellano-gallego Luís Castro Macía 681 Xerais Dicionario DIC-181 2001 84-8302-651-1
Diccionari terminològic. Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet Varios/as 514 Termcat Dicionario DIC-14 2000 84-393-5228-X
Diccionari visual de la construció Varios/as 545 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-45 1994 84-393-3116-9
Dicicionari de sociologia TERMCAT 850 TERMCAT Dicionario DIC-287 1993 84-88169-03-5
Dicionario castelán-galego de usos, frases e sinónimos Gonzalo Navaza Blanco, Mª Carme Ares Vázquez, Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 1316 Xerais Dicionario DIC-232 2007 978-84-9782-652-5
Dicionário da língua galega (Sotelo Blanco) Isaac Alonso Estravís 610 Sotelo Blanco Edicións, S.L. Dicionario DIC-110 1995 84-7824-226-0
Dicionário da língua portuguesa J. Almeida Costa, A. Sampaio e Melo 560 Porto editora Dicionario DIC-60 1992 972-0-05001-2
Dicionario da língua portuguesa 2009 Varios/as 1264 Porto editora Dicionario DIC-226 2009 978-972-0-04123-4
Dicionario da música popular en Galicia Olga M. Camafeita Longa 1455 Edicións Morgante Dicionario DIC-264 2010 978-84-937816-5-1
Dicionario de arte Emilio de Gregorio Fernández, Armando Sendín Domínguez 1457 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Dicionario DIC-266 2010 978-84-9914-127-5
Dicionario de Arte Emilio de Gregorio, Armando Sendín 60 Edicións Xerais de Galicia Dicionario DIC-300 2010 978-84-9914-127-5
Dicionário de Espanhol-Português Julio Martínez Almoyna 562 Porto editora Dicionario DIC-62 1990 972-0-05040-3
Dicionario de Filosofía Manuel Rivas García, Xosé Manuel Domínguez Priego, Moisés Lozano Paz 548 tresCtres editores Dicionario DIC-48 2005 84-933588-9-4
Dicionario de Física Ramón Vilalta López, Juan José Guillín Fraga, Antonio Varela Caamaño 61 Baía Edicións Dicionario DIC-301 2005 84-96526-03-8
Dicionario de fraseoloxía Galego-Castelán/Castelán-Galego Carme López Taboada, María Rosario Soto Arias 550 Xerais Dicionario DIC-50 2020 978-84-9121-776-3
Dicionario de fresoloxía galego-castelán / castelán-galego Carme López Taboada, María Rosario Soto Arias 1880 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Dicionario DIC-309 2020 978-84-9121-776-3
Dicionario de galego (IR INDO) Varios/as 687 Ir Indo edicións Dicionario DIC-187 2004 84-7680-504-7
Dicionario de mulleres galegas [das orixes a 1975] Aurora Marco López 1126 A Nosa Terra Dicionario DIC-210 2007
Dicionario de ortografía da lingua galega Benxamín Dosil López, Xesús Riveiro Costa 623 Galinova editorial, S.L. Dicionario DIC-123 2004 84-9737-040-6
Dicionario de peto Cumio da lingua galega Xosé Antonio Pena, Cruz López, María Isabel Ferreiro, Xosé Avelino Hermida, Xosé Antonio Pena, María Carme Pampín 898 Edicións do Cumio Dicionario DIC-201 2004 84-8289-310-6
Dicionario de química Ramón Vilalta López, Juan José Guillín Fraga, Antonio Varela Caamaña 1528 Universidade da Coruña Dicionario DIC-272 2011 978-84-9749-497-7
Dicionário de sinónimos (portugués) Varios/as 561 Porto editora Dicionario DIC-61 1992 972-0-05080-2
Dicionario do Galego de Asturias-DGA Carlos Xesús Varela Aenlle 1878 Universidade de Vigo Dicionario DIC-307 2021 978-84-8158-897-2
Dicionario do verbo dos canteiros Xesús Antonio Gulías Lamas 1366 Ir Indo edicións Dicionario DIC-248 2009 978-84-7680-654-8
Dicionário etimológico da língua portuguesa. Volume I (A-B) José Pedro Machado 667 Livros horizonte Dicionario DIC-167 2003 972-24-0781-3
Dicionário etimológico da língua portuguesa. Volume II (C-E) José Pedro Machado 668 Livros horizonte Dicionario DIC-168 2003 972-24-0782-1
Dicionário etimológico da língua portuguesa. Volume III (F-L) José Pedro Machado 669 Livros horizonte Dicionario DIC-169 2003 972-24-0783-X
Dicionário etimológico da língua portuguesa. Volume IV (M-P) José Pedro Machado 670 Livros horizonte Dicionario DIC-170 2003 972-24-0784-8
Dicionário etimológico da língua portuguesa. Volume V (Q-Z) José Pedro Machado 671 Livros horizonte Dicionario DIC-171 2003 972-24-0785-6
Dicionario fraseolóxico do mar. Así falan os mariñaos Francisco Rivas López 666 A Nosa Terra Dicionario DIC-166 2005 84-96403-45-9
Dicionario fraseolóxico do mar. Así falan os mariñaos Francisco Rivas López 637 A Nosa Terra Dicionario DIC-137 2005 84-96403-45-9
Dicionario fraseolóxico galego. Unha achega desde o galego vivo Ramón Anxo Martínez Seixo 593 A Nosa Terra Dicionario DIC-93 2000 84-89976-12-0
Dicionario fraseolóxico galego. Unha achega desde o galego vivo Ramón Anxo Martínez Seixo 665 A Nosa Terra Dicionario DIC-165 2000 84-89976-12-0
Dicionario fraseolóxico século 21 castelán/galego e de correspondencias galego-castelán Xosé Feixó Cid, Heitor Mera Herbello, Manuel Rodríguez Alonso, Moisés Rodríguez Barcia 1125 Editorial Galaxia e Editorial do Cumio Dicionario DIC-209 2007 978-84-7154-110-9
Dicionario galaxia de usos e dificultades da lingua galega Benigno Fernández Salgado, Zaixega Casás Aguín, Antonio Fernández Salgado, Cristina González Alonso 894 Galaxia Dicionario DIC-197 2004 84-8288-752-1
Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega Benigno Fernández Salgado, Zaixega Casás Aguín, Antonio Fernández Salgado, Cristina González Alonso 1879 Editorial Galaxia Dicionario DIC-308 2004 84-8288-752-1
Dicionario galege do televisión Edith Pazó Fernández 1161 Xunta de Galicia Dicionario DIC-218 2005 84-453-4062-X
Dicionario galego de recursos humanos Lucía Dans Álvarez de Sotomayor, Yolanda Maneiro Vázquez, Inés Veiga Mateos 1536 Xunta de Galicia Dicionario DIC-275 2010 978-84-453-7936-6
Dicionario galego dos nomes Xosé Feixó Cid 568 Xerais Dicionario DIC-68 2003 84-9782-052-5
Dicionario galego-éuscaro / euskara-galiziera Isaac Fernández Fernández 1449 Universidade de Vigo Dicionario DIC-262 2010 978-84-8158-490-5
Dicionario galego-éuscaro / euskara-galiziera Isaac Fernández Fernández 1450 Universidade de Vigo Dicionario DIC-263 2010 978-84-8158-490-5
Dicionario moderno inglés galego Lingüistas da Universidade de Vigo 1876 2.0 Editora Dicionario DIC-305 2012 978-84-938683-8-3
Dicionario moderno inglés galego Xavier Gómez Guinovart, Alberte Álvarez Lugrís, Eva Díaz Rodríguez 1539 Xunta de Galicia, Universidade de Vigo, 2.0 EDITORA Dicionario DIC-277 2012 978-84-938683-8-3
Dicionario Secundaria e Bacharelato Cumio da Lingua Galega Cándido Meixide Figueiras, Rosa Escalante Castro, Avelino Hermida, Ramón Pais Martínez 1877 Edicións do Cumio, S.A. Dicionario DIC-306 2021 978-84-8289-528-4
Dicionarios xerais de sinónimos e antónimos Luís Castro Macía 972 Xerais Dicionario DIC-203 2006 84-9782-471-7
Dicionário termilológico quadrilíngue de Zoologia dos Invertebrados Carlos Garrido Rodrigues 513 Associaçom Galega da Língua Dicionario DIC-13 1997 84-87305-12-1
Dicionario visual da construción Varios/as 677 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (C.O.A.G.) Dicionario DIC-177 2004 84-85665-63-5
Dicionario xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos Gonzalo Navaza Blanco, Mª Carme Ares Vázquez, Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 1263 Xerais Dicionario DIC-225 2007 978-84-9782-652-5
Dicionario xerais de sinónimos e antónimos Luís Castro Macía 1312 Xerais Dicionario DIC-228 2007 978-84-9782-471-2
Dicionario xerais galego-castelán / castellano-gallego Luís Castro Macía 895 Xerais Dicionario DIC-198 2005 84-9782-319-2
Dicionario xerais galego-castelán / castellano-gallego Luís Castro Macía 1314 Xerais Dicionario DIC-230 2008 978-84-9782-319-7
Dicionario xurídico galego Luciano Varela Castro, Xosé Xoán Barreiro Prado 1512 Xunta de Galicia-Editorial Xerais Dicionario DIC-270 2011 978-84-9914-304-0
Diciopedia do século 21 (A-D) tomo 1. Dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado Varios/as 985 Editorial Galaxia, Editorial do Cumio e Edicios do Castro Dicionario DIC-206 2007 978-84-8288-943-6
Diciopedia do século 21 (E-Ñ) tomo 2. Dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado Varios/as 986 Editorial Galaxia, Editorial do Cumio e Edicios do Castro Dicionario DIC-207 2007 978-84-8288-944-3
Diciopedia do século 21 (O-Z) tomo 3. Dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado Varios/as 987 Editorial Galaxia, Editorial do Cumio e Edicios do Castro Dicionario DIC-208 2007 978-84-8288-945-0
El bàsquet Varios/as 1407 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-250 1991
El beisbol Varios/as 1414 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-257 1992
El futbol Varios/as 1409 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-252 1992
El tennis Varios/as 1411 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-254 1992
Esquelas e lápidas en galego. Galegos de por vida Xesús Ferro Ruibal, María Xesús Anido Silvosa, Carme Lamela Villaravid 656 euroGráficas Pichel, S.L. Dicionario DIC-156 1998
Expresións habituais en inglés no ámbito sanitario galego Diego Sanmartín Villar, Jorge F. Cameselle Teijeiro 1341 Concello de Vigo Dicionario DIC-238 2009 84-691-8905-4
Galego 1 Instituto da Lingua Galega 644 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-144 1984 84-7191-211-2
Galego 2 Instituto da Lingua Galega 645 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-145 1980 84-7191-014-4
Galego 3 Instituto da Lingua Galega 646 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-146 1983 84-600-6176-0
Galego século XXI. Nova guía da lingua galega Xosé Feixó, Xosé Ramón Pena, Manuel Rosales 675 Galaxia Dicionario DIC-175 2004 84-8288-694-0
Glosario de orientación escolar e profesional AIOEP. Asociación Internacional para a Orientación Escolar e Profesional 529 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-29 2000
Glosario de orientación escolar e profesional AIOEP. Asociación Internacional para a Orientación Escolar e Profesional 530 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-30 2000
Glosario de términos del sistema financiero Varios/as 521 Fundación Fondo para la investigación Económica y Social Dicionario DIC-21 1991
Glosario de voces anotadas en los 100 primeros volúmenes de Clásicos Castalia Robert Jammes, Marie Thérèse Mir 643 Editorial Castalia, S.A. Dicionario DIC-143 1993 84-7039-666-8
Glosario de voces galegas de hoxe Constantino García 615 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-115 1985 84-7191-363-1
Glosario etimolóxico de termos anatómicos Héctor Fraga García 635 Galinova editorial, S.L. Dicionario DIC-135 2004 84-9737-044-9
Glosas da lingua Constantino García González 658 Xerais Dicionario DIC-158 1996 84-7507-91-3
Gramática da lingua galega Rosario Álvarez, Xosé Xove 679 Galaxia Dicionario DIC-179 2002 84-8288-335-6
Gramática da lingua galega. Síntese práctica Xosé Feixó Cid 1315 Xerais Dicionario DIC-231 2006 84-9782-204-8
Gramática da lingua galega. Síntese práctica Xosé Feixó Cid 1154 Xerais Dicionario DIC-211 2006 84-9782-204-8
Gramática da lingua galega. Tomo I. Fonética e fonoloxía Xosé Ramón Freixeiro Mato 628 A Nosa Terra Dicionario DIC-128 1998 84-89976-32-5
Gramática da lingua galega. Tomo III. Semántica Xosé Ramón Freixeiro Mato 629 A Nosa Terra Dicionario DIC-129 1998 84-89976-57-0
Gramática da lingua galega. Tomo IV. Gramática do texto Xosé Ramón Freixeiro Mato 630 A Nosa Terra Dicionario DIC-130 2003 84-96203-50-6
Gramática Galega Rosario Álvarez, X.L. Regueira, H. Monteaguado 660 Galaxia Dicionario DIC-160 1995 84-7154-530-6
Gramática histórica galega Manuel Ferreiro Fernández 653 Edicións Laiovento Dicionario DIC-153 1995 84-87847-68-4
Gramática histórica galega. II. Lexicoloxía Manuel Ferreiro Fernández 654 Edicións Laiovento Dicionario DIC-154 1997 84-89896-07-0
Gramática práctica (Morfosintaxe) Carme Hermida Gulías 1518 Sotelo Blanco Edicións, S.L. Dicionario DIC-271 2004 84-7824-453-0
Gran diccionario xerais da lingua Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Ares Vázquez, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 640 Xerais Dicionario DIC-140 2000 84-8302-590-6
Gran diccionario xerais da lingua Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Ares Vázquez, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 641 Xerais Dicionario DIC-141 2000 84-8302-590-6
Gran dicionario cumio da lingua galega Francisco Villegas Belmonte, Rosa Escalante Castro, Avelino Hermida, María Lado, Cándido Meixide Figueiras, María del Carmen Pampín, Ramón Pais Martínez, Natalia Susavila Moares 1511 Edicións do Cumio Dicionario DIC-269 2011 978-84-8289-396-9
Gran dicionario Cumio da lingua galega Cruz López, María Isabel Ferreiro, María do Carme Pampín, Xosé Avelino Hermida 622 Edicións do Cumio Dicionario DIC-122 2004 84-8289-304-1
Gran dicionario da lingua galega século 21 Varios/as 688 Editorial Galaxia e Editorial do Cumio Dicionario DIC-188 2006 84-8288-875-7
Gran dicionario século 21 da lingua galega María Cruz López, Xosé Avelino Hermida, María do Carme Pampín, Xosé Antonio Pena 1317 Editorial Galaxia, Edicións do Cumio Dicionario DIC-233 2006 84-8289-341-6 (do Cumio) / 84-8288-875-7 (Galaxia)
Gran dicionario século 21 galego/castelán - castelán/galego Varios/as 689 Editorial Galaxia e Editorial do Cumio Dicionario DIC-189 2006 84-8288-906-0
Gran dicionario xerais da lingua A-G Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Ares Vázquez, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 1342 Xerais Dicionario DIC-239 2009 978-84-9914-071-1
Gran dicionario xerais da lingua A-G Varios/as 1344 Xerais Dicionario DIC-241 2009 978-84-9914-071-1
Gran dicionario xerais da lingua H-Z Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Ares Vázquez, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 1355 Xerais Dicionario DIC-247 2009 978-84-9914-072-8
Gran dicionario xerais da lingua H-Z Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Ares Vázquez, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 1343 Xerais Dicionario DIC-240 2009 978-84-9914-072-8
Gran dicionario xerais da lingua H-Z Varios/as 1345 Xerais Dicionario DIC-242 2009 978-84-9914-072-8
Gran dicionario xerais de lingua A-G Xosé Mª Carballeira Anllo, Carme Ares Vázquez, Carme Hermida Gulías, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé Mª Lema Suárez, Rosa López Fernández 1354 Xerais Dicionario DIC-246 2009 978-84-9914-071-1
Guía das plantas de Galicia Xosé Ramón García Martínez 1710 Xerais Dicionario DIC-280 2013 978-84-9782-939-7
Guía de conversa en galego (Galego-Eúscaro-Catalán) Fernando de Castro, Edith Pazó 1106 Xunta de Galicia Dicionario DIC-291 2007 978-84-453-4470-5
Guía de conversa en galego (Galego-Francés-Alemán) Fernando de Castro, Edith Pazó 1107 Xunta de Galicia Dicionario DIC-292 2007 978-84-453-4469-9
Guía de conversa en galego (Galego-Inglés-Castelán) Fernando de Castro, Edith Pazó 1108 Xunta de Galicia Dicionario DIC-293 2007 978-84-453-4457-6
Guía do consumidor de peixe fresco Varios/as 535 Xunta de Galicia Dicionario DIC-35 2000
Guia elemental para a escrita de galego. Normativa dos mínimos CIG 649 Dicionario DIC-149
La defensa personal Varios/as 1415 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-258 1993
La gimnàstica Varios/as 1412 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-255 1992
La natació Varios/as 1410 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-253 1992
Larousse. Diccionario Español-Francés / Français-Espagnol Varios/as 559 Larousse Dicionario DIC-59 1992 84-8016-064-4
L'atletisme Varios/as 1406 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-249 1991
Lèxic de la construcció. Equivalències català-castellá / castellá-catalá Institut de Tecnologia de la construció de Catalunya 655 Institut de Tecnologia de la construció de Catalunya Dicionario DIC-155 1988 84-85954-31-9
Lèxic de maquinària i material elèctrics Termcat 43 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Secretaria General Dicionario DIC-297 1993 84-393-2695-5
Léxic de materials de la construcció Termcat 540 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-40 1996 84-393-3977-1
Lèxic de materials de la construcció Termcat 42 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Secretaria General Dicionario DIC-296 1996 84-393-3977-1
Léxico básico das ciencias naturais castelán-galego Colectivo "A Corrente" 588 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-88 1994
Léxico básico de 131 conceptos clave de Educación Social María Belén Caballo Villar, Francisco Xosé Candia Durán, José Antonio Caride Gómez, Pablo Ángel Meira Cartea 527 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-27 1997
Léxico básico de 131 conceptos clave de Educación Social María Belén Caballo Villar, Francisco Xosé Candia Durán, José Antonio Caride Gómez, Pablo Ángel Meira Cartea 528 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-28 1997
Léxico básico de Arqueoloxía Fernando Pereira González 526 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-26 1996 84-821-486-8
Léxico básico de Arqueoloxía Fernando Pereira González 525 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-25 1996 84-8121-486-8
Léxico básico de Xeografía Fernando Pereira González 524 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-24 1996 84-8121-414-0
Léxico da administración castelán-galego RAG 624 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-124 1991 84-600-7652-0
Léxico da administración castelán-galego Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 1243 Real Academia Galega Dicionario DIC-219 1991 84-600-7652-0
Léxico da construcción Varios/as 538 Xunta de Galicia Dicionario DIC-38 2001 84-921950-3-7
Léxico de urbanismo, construcción e arquitectura Varios/as 541 Concello de Vigo Dicionario DIC-41 1998
Léxico de urbanismo, construcción e arquitectura (castelán-galego) Varios/as 663 Concello de Vigo Dicionario DIC-163 2000
Léxico de urbanismo, construcción e arquitectura (castelán-galego) Varios/as 662 Concello de Vigo Dicionario DIC-162 2000
Léxico dos alimentos galego-castelán / castelán-galego 547 Dicionario DIC-47
Léxico dos alimentos galego-castelán / castelán-galego 674 Dicionario DIC-174
Léxico editorial castelán-galego Xoan L. Blanco Valdés 587 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-87 1993
Léxico editorial castelán-galego Xoán L. Blanco Valdés 1351 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-243 1993
Léxico jurídico para periodistas Varios/as 713 Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. Dicionario DIC-284 1998 84-86792-91-6
Léxico panlatino do comercio electrónico Varios/as 673 Rede panlatina de terminoloxia (Realiter) Dicionario DIC-173 2003
Léxico panlatino do comercio electrónico Varios/as 546 Rede panlatina de terminoloxia (Realiter) Dicionario DIC-46 2003
Léxicos. Matemáticas, Física e Química Varios/as 532 Xunta de Galicia Dicionario DIC-32 1988
Lèxic y bibliografia per a l'activitat immobiliària Varios/as 516 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-16 2000 84-393-5256-5
Lèxic y bibliografia per a l'activitat immobiliària Termcat 543 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-43 2000 84-393-5256-5
L'handbol Varios/as 1408 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-251 1991
L'hoquei Varios/as 1413 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-256 1992
Lingua galega. Criterios lingüísticos Anaír Rodríguez Rodríguez, Montserrat Davila Ventura 626 Universidade de Vigo Dicionario DIC-126 2003 84-8158-239-5
Lingua galega. Historia e fenomenoloxía Eligio Rivas Quintas 659 Editorial Alvarellos Dicionario DIC-159 1989 84-85311-79-5
Manual de conxelación Varios/as 517 San Luis Dicionario DIC-17 1994
Manual de conxelación Varios/as 518 San Luis Dicionario DIC-18 1994
Manual de conxelación Electrodomésticos SAN LUIS 742 Electrodomésticos SAN LUIS Dicionario DIC-289 1994
Manual de conxugación verbal da lingua galega. Século 21 Avelino Hermida Borrajo 684 Editorial Galaxia e Editorial do Cumio Dicionario DIC-184 2006 84-8288-902-8
Manual de galego comercial Valentina Formoso Gosende 522 Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) Dicionario DIC-22 1997
Normas ortográficas do idioma galego Comisión de Lingüística 647 Xunta de Galicia Dicionario DIC-147 1980
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 686 Xunta de Galicia Dicionario DIC-186 2005 84-453-4042-5
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 648 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-148 1997 84-600-3309-0
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 685 Xunta de Galicia Dicionario DIC-185 2005 84-453-4042-5
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 1244 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-220 1983 84-600-3309-0
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 556 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-56 1983 84-600-3309-0
Novas palabras galegas Varios/as 892 Universidade de Vigo Dicionario DIC-195 2005 84-8158-284-0
Novas palabras galegas Varios/as 699 Universidade de Vigo Dicionario DIC-194 2005 84-8158-284-0
Novos dicionários de expressoes idiomáticas António Nogueira Santos 564 Ediçoes Joao Sá da Costa Dicionario DIC-64 2000 972-9230-21-8
Nueva contribución a un vocabulario castellano-gallego tomo I (A-F) José-Santiago Crespo Pozo 578 La Región Dicionario DIC-78 1972
Nueva contribución a un vocabulario castellano-gallego tomo II (F-J) José-Santiago Crespo Pozo 579 Ediciós do Castro Dicionario DIC-79 1979 84-7492-016-7
Nueva contribución a un vocabulario castellano-gallego tomo III (L-P) José-Santiago Crespo Pozo 580 Ediciós do Castro Dicionario DIC-80 1982 84-7492-157-0
Nueva contribución a un vocabulario castellano-gallego tomo IV (Q-Z) José-Santiago Crespo Pozo 581 Ediciós do Castro Dicionario DIC-81 1985 84-7492-251-8
Nuevo diccionario de anglicismos Félix Rodríguez González, Antonio Lillo Buades 605 Editorial Gredos Dicionario DIC-105 1997 84-249-1883-5
Obras de construçao civil Hoário da Cruz 536 Rei dos Livros Dicionario DIC-36
O nome e o símbolo dos elementos químicos Manuel Rafael Bermejo Patiño, Ana María González Noya, Miguel Vázquez López 1160 Xunta de Galicia Dicionario DIC-217 2006 84-453-4325-4
O refraneiro do mar Clodio González Pérez 638 Ediciós do Castro Dicionario DIC-138 1993 84-7492-667-X
Ortografía da lingua galega. Descrición, regras e ditados María Xesús Méndez Álvarez 1262 Edicións Xerais de Galicia Dicionario DIC-224 2004 84-9782-237-4
Ortografía da lingua galega. Descrición, regras e ditados María Xesús Méndez Álvarez 678 Xerais Dicionario DIC-178 2004 84-9782-237-4
Ortografía e estilo da lingua galega Xosé Feixó Cid 652 Edicións do Cumio Dicionario DIC-152 2002 84-8289-165-0
Os diminutivos en galego Xosé Ramón Freixeiro Mato 651 A Nosa Terra Dicionario DIC-151 1996 84-89138-34-6
Os verbos galegos Manuel Díaz Regueiro 607 Xunta de Galicia Dicionario DIC-107 1992 84-453-0390-20
O verbo dos arginas de Avedra. Xerga gremial dos canteiros de Pontevedra Feliciano Trigo Díaz 542 Deputación de Pontevedra Dicionario DIC-42 1993 84-88363-07-9
O vervo xido. A fala secreta dos canteiros de Cerdedo Calros Solla 1510 Edicións Morgante Dicionario DIC-268 2011 978-84-15166-21-4
pequeno dicionario plurilingüe de galego Varios/as 44 Concello de Vigo Dicionario DIC-298 2008
Pequeno dicionario século 21 de sinónimos e antónimos da lingua galega Xosé Avelino Hermida Borrajo, María Cruz López Martínez, María do Carme Pampín Otero, Susana Rodríguez Barcia, Inmaculada Campos Cid 971 Editorial Galaxia e Editorial do Cumio Dicionario DIC-202 2006 84-8288-907-9
Problemas do léxico científico. Algunhas propostas de solucións Luís Daviña Facal 501 Xunta de Galicia Dicionario DIC-1 1993 84-604-7124-1
Profesionaliza a túa lingua. Construción naval. Dicionario terminolóxico castelán-galego Iván Méndez López 1157 Universidade da Coruña Dicionario DIC-214 2006 84-9749-224-2
Profesionaliza a túa lingua. Deportes. Léxico castelán-galego Salvador Pérez Froiz 1158 Universidade da Coruña Dicionario DIC-215 2006 84-9749-223-4
Profesionaliza a túa lingua. Dereito Felisa Marzábal Expósito 1353 Universidade da Coruña Dicionario DIC-245 2009 978-84-9749-357-4
Profesionaliza a túa lingua. Dereito Felisa Marzábal Expósito 1352 Universidade da Coruña Dicionario DIC-244 2009 978-84-9749-357-4
Profesionaliza a túa lingua. Física e Química. Léxico galego-castelán Libia Pérez Vázquez, Patricia Precedo Estraviz, Nuria Seoane Bouzas 1155 Universidade da Coruña Dicionario DIC-212 2006 84-9749-227-7
Profesionaliza a túa lingua. Matemática. Léxico galego-castelán Libia Pérez Vázquez, Patricia Precedo Estraviz, Nuria Seoane Bouzas 1156 Universidade da Coruña Dicionario DIC-213 2006 84-9749-226-9
Profesionaliza a túa lingua. Socioloxía. Dicionario terminolóxico galego-castelán Felisa Marzábal Expósito 1159 Universidade da Coruña Dicionario DIC-216 2006 84-9749-225-0
Recull administratiu de banca i estalvi CCOO, Federació de Banca i Estalvi 35 Comissió Obrera Nacional de Catalunya Dicionario DIC-294 1994 84-605-1929-5
Recull administratiu de banca i estalvi CCOO, Federació de Banca i Estalvi 829 Comissió Obrera Nacional de Catalunya Dicionario DIC-290 1994 84-605-1929-5
Refráns da xustiza Xesús Ferro Ruibal 290 Dicionario DIC-288 1995
Repertorio bibliográfico da lingüística galega desde os seus inicios ata 1994 inclusive Varios/as 763 Xunta de Galicia Dicionario DIC-286 1995 84-453-1492-0
Roda dos verbos. Usos e dificultades da conxugación verbal en galego Xavier Gómez Guinovart, Xosé A. Fernández Salgado 1694 Xunta de Galicia-Uvigo Dicionario DIC-278 2013 978-84-8158-606-0
Roda dos verbos. Usos e dificultades da conxugación verbal en galego Xavier Gómez Guinovart, Xosé A. Fernández Salgado 1695 Xunta de Galicia-Uvigo Dicionario DIC-279 2013 978-84-8158-606-0
SIGNE. Normes pràctiques de gramàtica catalana Albert Jane 657 Dicionario DIC-157 1962
Síntese gramatical Xesús M. Mosquera Carregal, Sara Pino Ramos 1261 Universidade da Coruña Dicionario DIC-223 2008 978-84-9749-321-5
Superdicionario castelán-galego Varios/as 1719 Morgante Edicións Dicionario DIC-281 2011 978-84-15166-13-9
Terminologia ferroviària. Material rodant Roser Milà i Gallart 664 Generalitat de Catalunya Dicionario DIC-164 1993 84-393-2723-4
Terminoloxía da traducción Anxo Fernández Ocampo, Alberto Álvarez Lugrís 639 Universidade de Vigo Dicionario DIC-139 2003 84-8158-251-4
Termos esenciais de botánica Elvira Díaz Vizcaíno, Antonio Rigueiro Rodríguez, Xusto A. Rodríguez Río 1321 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-234 2004 84-9750-377-5
Termos esenciais de dereito constitucional (galego-español) Begoña López Portas, Xusto A. Rodríguez Río 1535 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-274 2010 978-84-9887-550-8
Termos esenciais de dereito penal (galego-español) Miguel Abel Souto, Xusto A. Rodríguez Río 1534 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-273 2011 978-84-9887-872-3
unha maré de palabras. Contribución ao léxico do Morrazo Salvador Castro Otero, Lucía Durán Paredes, Xosé Manuel González Barreiro, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Ramón Rocamonde Gómez 636 Xunta de Galicia Dicionario DIC-136 2005 84-453-4036-0
Vocabulari de correus i telègrafs Varios/as 683 Termcat (Centre de Terminologia) Dicionario DIC-183 1993
Vocabulario bàsic de Fotoquímica Varios/as 544 Xarxa d'universitats Dicionario DIC-44 2000 84-930064-6-7
Vocabulario comercial... mellor en galego Ana Isabel Boullón Agrelo, Carlos Díaz Abraira, Mercedes Penoucos Castiñeiras 551 Xunta de Galicia Dicionario DIC-51 1988
Vocabulario da electricidade e electrónica Ricardo Fernández Sabín 503 Xunta de Galicia Dicionario DIC-3 1992 84-453-0262-9
Vocabulario da música e espectáculos... mellor en galego Sara Alonso Pimentel 552 Xunta de Galicia Dicionario DIC-52 1988
Vocabulario das artes gráficas. Obradoiro de encadernación María Belén Souto García 523 Universidade de Vigo Dicionario DIC-23 2002 84-8158-221-2
Vocabulario das artes gráficas. Obradoiro de encadernación María Belén Souto García 625 Universidade de Vigo Dicionario DIC-125 2002 84-8158-221-2
Vocabulario das ciencias naturais Andrés Sanjuan López, Manuel Antonio Fernández Domínguez, María Pilar Jiménez Aleixandre, Pedro Brañas Pérez 502 Xunta de Galicia Dicionario DIC-2 1991 84-453-0262-0
Vocabulario de economía Eduardo Luis Giménez Fernández, Francisco Xavier Lores Ínsua, Fernando manuel de Almeida Alexandre, Philippe Polomé 696 Universidade de Vigo Dicionario DIC-191 2005 84-8258-281-6
Vocabulario de economía Eduardo Luis Giménez Fernández, Francisco Xavier Lores Ínsua, Fernando manuel de Almeida Alexandre, Philippe Polomé 627 Universidade de Vigo Dicionario DIC-127 2005 84-8158-281-6
Vocabulario de Historia Pilar Candocia Pita, Lourenzo Fernández Prieto, Xulio César Sousa Fernández 585 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-85 1994 84-8121-109-5
Vocabulario de Historia Pilar Candocia Pita, Lourenzo Fernández Prieto, Xulio César Sousa Fernández 45 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-299 1994 84-8121-109-5
Vocabulario de informática Javier Gómez Guinovart, Anxo M. Lorenzo Suárez 537 Universidade de Vigo Dicionario DIC-37 1994 84-605-2300-4
Vocabulario de matemáticas Xosé M. Masa Vázquez, Belén Fortes López 584 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-84 1995 84-8121-369-1
Vocabulario de medicina (galego-español-inglés-portugués) Varios/as 1311 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-227 2008 978-84-9887-028-2
Vocabulario de medicina (galego-español-inglés-portugués) Varios/as 1323 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-236 2008 978-84-9887-028-2
Vocabulario de mercadotecnia e publicidade Edith López, Xoán Carlos Rodríguez 631 Edicións Lea Dicionario DIC-131 1999 84-89947-86-4
Vocabulario de morfoloxía, anatomía e citoloxía veterinaria (galego-español-inglés) Xusto A. Rodríguez Río, Matilde Lombardero Fernández, Marco Pérez López, Margarita Rico Gómez 1322 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-235 2008 978-84-9887-018-3
Vocabulario de pesas e medidas... mellor en galego Xosé Antón López Dobao 553 Xunta de Galicia Dicionario DIC-53 1988
Vocabulario de Química Xoán Guitián Rivera 586 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-86 2002 84-9750-020-2
Vocabulario de Química Xoán Guitián Rivera 557 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-57 2002 84-9750-020-2
Vocabulario do medio agrícola Inés Ruibal Cendón, Xermán García Cancela, Xosé Torres Romar 512 Xunta de Galicia Dicionario DIC-12 1988
Vocabulario do medio físico Manuel Carlos Núñez Singala, Benigno Fernández Salgado, María Xesús Miramontes Castro 511 Xunta de Galicia Dicionario DIC-11 1988
Vocabulario dos deportes Paulino Novo Folgueira 508 Xunta de Galicia Dicionario DIC-8 1988 84-453-0002-4
Vocabulario dos deportes Paulino Novo Folgueira, José Manuel Rivas Casal, Salvador Pérez Froiz 510 Edicións Lea Dicionario DIC-10 1998 84-89947-39-2
Vocabulario do sector téxtil Valentina Formoso Gosende, Xulia Barros 519 Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) Dicionario DIC-19 1998
Vocabulario galego-castelán de carpintaría de madeira Fernando Groba Bouza 697 Universidade de Vigo Dicionario DIC-192 2006 84-8158-336-7
Vocabulario galego-castelán de carpintaría de madeira Fernando Groba Bouza 698 Universidade de Vigo Dicionario DIC-193 2006 84-8158-336-7
Vocabulario galego da comunicación Paulino Novo Folgueira, Xosé López García, Francisco Campos 632 Edicións Lea Dicionario DIC-132 1993 84-88553-65-X
Vocabulario galego-italiano. Hostalería (aloxamento, restauración, economía, lecer, viaxe) Ana Mª Isabel Domínguez Ferro, Isabel González, Mª Teresa Sanmarco Bande 1456 Universidade de Santiago de Compostela Dicionario DIC-265 2010 978-84-9887-533-1
Vocabulario multilingüe de acuicultura Fernando Lahuerta Mouriño, Francisco X. Vázquez Álvarez, Xosé L. Rodríguez Villanueva 634 Xunta de Galicia Dicionario DIC-134 2002 84-453-3316-X
Vocabulario multilingüe de organismo acuáticos Fernando Lahuerta Mouriño, Francisco X. Vázquez Álvarez 633 Xunta de Galicia Dicionario DIC-133 2000 84-453-2913-8
Vocabulario ortográfico da lingua galega tomo I (A-FOSF) Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 576 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-76 Versión provisional
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa) Manuel González González, Antón Santamarina Fernández 676 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-176 2004 84-87987-43-5
Vocabulário ortográfico da língua portuguesa Joao Malaca Casteleiro 1336 Porto editora Dicionario DIC-237 2009 978-972-0-31943-2
Vocabulario ortográfico tomo II (FOSF-Z) Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega 577 Real Academia Galega. Instituto da Lingua Galega Dicionario DIC-77 Versión provisional
Vocabulario técnico e crítico de arquitectura María Joao Madeira Rodrigues, Pedro Fialho de Sousa, Horacio Manuel Pereira Bonifácio 539 Quimera Dicionario DIC-39 1996 972-589-051-5
Vocabulario temático ilustrado galego-français-español-english Elisardo López Varela, Antonio Pichel Lorenzo, Emilio Facal Cancela 592 Galaxia Dicionario DIC-92 1992 84-7154-798-8
Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán Xavier Gómez Guinovart, Ánxeles Torres Padín 695 Universidade de Vigo Dicionario DIC-190 2005 84-8158-282-4
¿Xogas? En galego podemos. Atletismo, baloncesto e ciclismo Varios/as 507 Concello de Vigo, Universidade de Vigo Dicionario DIC-7 2002
¿Xogas? En galego podemos. Hóchey e Balonmán Varios/as 506 Concello de Vigo, Universidade de Vigo Dicionario DIC-6 2003
¿Xogas? En galego podemos. Hóckey e balonmán Varios/as 1488 Concello de Vigo Dicionario DIC-267 2003

Dicionario

Diccionario de uso del español (A-H) María Moliner

Autor/a: María Moli
Editorial: Editorial Gredos
Ano publicación: 2006
ISBN: 84-249-1974-2
Categoría: Dicionario
Nota: Tomo 1 de 2 Contén CD-ROM
Nº rexistro: 983
Código: DIC-204

Diccionario de uso del español (I-Z) María Moliner

Autor/a: María Moliner
Editorial: Editorial Gredos
Ano publicación: 2006
ISBN: 84-249-1975-0
Categoría: Dicionario
Nota: Tomo 2 de 2 Contén CD-ROM
Nº rexistro: 984
Código: DIC-205

Diccionario de uso del español tomo I (A-G)

Autor/a: María Moliner
Editorial: Editorial Gredos
Ano publicación: 1989
ISBN: 84-249-1346-9
Categoría: Dicionario
Nota: Tomo 1 de 2
Nº rexistro: 603
Código: DIC-103

Diccionario de uso del español tomo II (H-Z)

Autor/a: María Moliner
Editorial: Editorial Gredos
Ano publicación: 1988
ISBN: 84-249-1348-5
Categoría: Dicionario
Nota: Tomo 2 de 2
Nº rexistro: 604
Código: DIC-104

Diccionario de uso para a comunicación

Autor/a: Paulino Novo Folgueira
Editorial: Xerais
Ano publicación: 1999
ISBN: 84-8302-418-7
Categoría: Dicionario
Nº rexistro: 582
Código: DIC-82

Diccionario de verbos galegos. Programa Laverca 1.0

Autor/a: Manuel González González
Editorial: Xerais
Ano publicación: 2002
ISBN: 84-8302-855-7
Categoría: Dicionario
Nota: Contén CD-ROM
Nº rexistro: 590
Código: DIC-90

Diccionario dos nomes galegos

Autor/a: Varios/as
Editorial: Ir Indo edicións
Ano publicación: 1992
ISBN: 84-7680-096-7
Categoría: Dicionario
Nº rexistro: 569
Código: DIC-69

Diccionario dos nomes galegos

Autor/a: Ana Isabel Boullón Agrelo, Xesús Ferro Ruibal, Xosé M. García Álvarez, Xosé María Lema Suárez, Fernando R. Tato Plaza
Editorial: Ir Indo edicións
Ano publicación: 1998
ISBN: 84-7680-096-7
Categoría: Dicionario
Nº rexistro: 893
Código: DIC-196

Diccionario dos nomes galegos

Autor/a: Ana Isabel Boullón Agrelo, Xesús Ferro Ruibal, Xosé M. García Álvarez, Xosé María Lema Suárez, Fernando R. Tato Plaza
Editorial: Ir Indo edicións
Ano publicación: 1998
ISBN: 84-7680-096-7
Categoría: Dicionario
Nº rexistro: 616
Código: DIC-116
SNL