BIBLIOTECA

SNL

BIBLIOTECA

A biblioteca do SNL ao teu servizo

Que tipo de publicación buscas?

Que tipo de publicación buscas?
Título Autor/a Nº rexistro Editorial Categoría Código en categoría Ano publicación ISBN
40 anos de vilancicos Caixanova. Selección de partituras premiadas Angel Antonio Montes Abalde, José Antonio Cantal Mariño, Juan Eiras 1174 Caixanova Poesía POE-41 2005
Alba. Follas de poesía (A Coruña, 1948-Vigo, 1956) Luis Alonso Girgado, Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Equizábal Gándara, Amelia Rodrigues Esteves 480 Xunta de Galicia Poesía POE-32 1995 84-453-1300-2
Antoloxía Antón Avilés de Taramancos (Limiar e escolma de Ana Romaní) 1290 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-79 2003 84-8288-594-4
Antoloxía do doce estilo novo Darío Xohán Cabana 97 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-14 2004 84-8288-756-4
Antoloxía poética. María Mariño Edición de Patricia Arias Chachero 1308 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-64 2007 978-84-8288-816-3
Antoloxía poética. María Mariño Edición de Patricia Arias Chachero 1035 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-34 2007 978-84-8288-816-3
A ponte das poldras Chus Pato 126 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-16 2006 84-8288-889-7
Arquitecturas Manuel Alejandro Casal, Eilún del Pazo Moa, Manuel López Rodríguez, Luis Mazás López, Alberte Momán, Ramiro Vidal Alvarinho, Clara Vidal 1186 M editoria/ Alberte Momán Poesía POE-78 2019 978-84-09-10533-5
As derradeiras pombas do serán Juan Pérez Creus 141 Xunta de Galicia Poesía POE-30 1990 84-453-0170-5
As derradeiras pombas do serán Juan Pérez Creus 140 Xunta de Galicia Poesía POE-29 1990 84-453-0170-5
As doce e sereno Manuel Guede Oliva 1182 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Poesía POE-76 2000 84-8302-492-6
As metamorfoses do túnel. III premio Caixanova 2004 Román Raña 1196 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-50 2005 84-933404-4-8
As sete cantigas de Martín Códax en dez idiomas Xesús Alonso Montero 1505 Concello de Vigo Poesía POE-67 2010
Astro interior. Escolma poética 1984-2007 Miguel Anxo Fernán Vello 1201 P.E.N. Clube de Galicia, Editorial Danú, S.L. Poesía POE-56 2007 978-84-936158-0-2
Atlas Alba Cid 2169 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-92 2020 978-84-9151-412-1
ATURUXO. Revista de poesía e crítica (Ferrol, 1952-1960) Luís Alonso Girgado, Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Manuel Quintáns Suárez, Amelia Rodrigues Esteves 481 Xunta de Galicia Poesía POE-73 1994 84-453-1139-5
A un home noso. Homenaxe a Xosé Luís Méndez Ferrín Varios/as 1251 Universidade de Vigo Poesía POE-59 2008 978-84-8158-386-1
Balada do wolof Eugenio M. Alonso 1602 Nuevas Ideas del siglo XXI, S.L. Poesía POE-69 2013
Bebedeira Florencio Delgado Gurriarán 2194 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-95 2022 978-84-9151-784-9
Bicos e non balas Antonio García Teijeiro 2047 Editorial Galaxia Poesía POE-89 2019 978-84-8151-396-4
Bicos e non balas Antonio García Teijeiro 2048 Editorial Galaxia Poesía POE-90 2019 978-84-9151-396-4
Biografía da multitude Elvira Rivero, Silvia Penas 1325 Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) e Entidade Local de Morgadáns-Gondomar Poesía POE-82 2009 978-84-92590-61-2
Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar Ramón Otero Pedrayo 138 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-28 2005 84-8288-811-0
Cancioneiro popular galego Ramón Cabanillas 85 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-10 1983 84-7154-424-5
Cancioneiro popular galego Ramón Cabanillas 87 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-11 1983 84-7154-424-5
Cancioneiro popular galego Ramón Cabanillas 83 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-9 1983 84-7154-424-5
Cancións... de sempre Varios/as 1173 Poesía POE-40 2004
Canta de cerca a morte Darío Xohán Cabana 1328 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-84 1994 84-7154-911-5
Cantares Gallegos. Rosalía de Castro Edición de Mercedes Pacheco 1604 Concello de Vigo Poesía POE-70 2013 978-84-941165-0-6
Cantares Gallegos. Rosalía de Castro Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira 1605 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Poesía POE-71 2013 978-84-9914-504-4
Cantares Gallegos. Rosalía de Castro Edición de María Xesúa Lama 1302 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-62 2008 978-84-9865-107-2
Cantos de ausencia. Elexías (1959-2002) Salvador García-Bodaño Zunzunegui 130 A Nosa Terra Poesía POE-20 2004 84-96203-99-9
Carmina Burana. Poemas de amor Varios/as 95 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-13 2004 84-8288-769-6
Cartafol da saudade Xosemaría Pérez Parallé 128 Concello de Fene Poesía POE-18 1983
Coloquio en mil duascentas coplas galegas. Martín Sarmiento Varios/as 1176 La Voz de Galicia, S.A. e Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-43 2002 84-9757-021-9
Cores do Atlántico Ria Lemaire, Socorro Lira 1395 Pai edicións, S.L. Poesía POE-75 2010 978-84-613-9613-9
Crónica persoal-poesía complete 1973-2002- Xoán-Manuel Casado 1199 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-54 2006 84-933404-8-0
Cuarto minguante María Carmen Caramés Gorgal 1310 Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) e Entidade Local de Morgadáns-Gondomar Poesía POE-81 2009 978-84-92590-62-9
Cultivos transxénicos Carlos Negro 1309 Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) e Entidade Local de Morgadáns-Gondomar Poesía POE-80 2008 978-84-92590-31-5
Dársenas do ocaso (1999-2002). I premio Caixanova 2002 Xavier Seoane 1192 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-46 2002 84-931711-7-4
Da terra asoballada. Ramon Cabanillas Varios/as 1177 La Voz de Galicia, S.A. e Edicións Xeral de Galicia, S.A. Poesía POE-44 2001 84-8288-77-6
De Rosalía a Avilés de Taramancos. Escolma do Día das Letras Galegas 1963-2003 Edición de Carmen Fariña Miranda, María Lojo Abeijón 133 Xunta de Galicia Poesía POE-23 2003
De Rosalía a Lorenzo Varela. Escolma do Día das Letras Galegas 1963-2005 Edición de María Cuquejo Enríquez, María Lojo Abeijón 135 Xunta de Galicia Poesía POE-25 2005 84-689-1547-5
De Rosalía a Xaquín Lorenzo. Escolma do Día das Letras Galegas 1963-2004 Edición de María Cuquejo Enríquez, Carmen Fariña Miranda, María Lojo Abeijón 134 Xunta de Galicia Poesía POE-24 2004 84-453-3773-4
Dez anos na porta. Antoloxía poética 2005-2015 Varios/as 2044 A Porta Verde do Sétimo Andar Poesía POE-86 2015 978-84-943881-8-7
É Manuel Outeiriño 1327 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-83 2005 84-8288-808-0
elas 3. antoloxía poética Mª do Carme Kruckenberg, Marica Campo, Yolanda Castaño 1141 CCOO-Secretaría de Muller Poesía POE-39 2004
elas. antoloxía poética Mª do Carme Kruckenberg, Mª Xosé Queizán, Mónica Bar 127 CCOO-Secretaría de Muller Poesía POE-17 2002
Escolma de familia. Cen anos de poesía Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez Limeses, Xosé María Álvarez Blázquez, Emilio Álvarez Negreira, Xosé María Álvarez Cáccamo, Alfonso Álvarez Cáccamo, Celso Álvarez Cáccamo 33 Edicións Xerais de Galicia Poesía POE-1 2000 84-8302-504-3
Évos un ameicer guapo. Aproximación á poseía en lingua galega do Principado de Asturias Xoán Babarro González 1079 Universidade de Vigo Poesía POE-37 2007 978-84-8158-342-7
Fardel de eisilado / Pranto Matricial Luís Seoane / Valentín Paz Andrade 1334 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Poesía POE-85 2002 84-8302-817-4
Feliz Idade Olga Novo 2168 Factoría K de libros-Kalandraka Editoria Poesía POE-91 2020 978-84-16721-24-5
Follas Novas Edición de Henrique Monteaguado e Dolores Vilavedra 1301 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-61 1993 84-7154-877-1
Foulas Manuel Antonio 91 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-12 2004 84-8288-727-0
Galicia infinda Florencio Delgado Gurriarán 2192 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-93 2022 978-84-9151-785-6
Herdo do canto Arcadio López-Casanova 1198 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-53 2006 84-933404-6-4
Historias fidelísimas. Poesía selecta (1952-2003) Luz Pozo Garza 1193 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-47 2003 84-931711-8-2
Metodoloxía Didáctica do Repente Galego Marina Porto Crespo e Kike Estévez 1793 Deputación de Pontevedra Poesía POE-72 2016 978-84-8457-476-7
Moda galega María Reimóndez 71 Edicións positivas Poesía POE-6 2002 84-87783-70-8
Monte do Cerveiro Xesús Manuel Valcárcel 129 bubela editorial Poesía POE-19 2006 84-934933-09
Mudanzas. V premio Caixanova 2006 Marilar Aleixandre 1200 P.E.N. Clube de Galicia, Editorial Danú, S.L. Poesía POE-55 2007 978-84-935421-3-9
Ningúen morreu de ler poesía Aldaolado (Lucía Aldao, María Lado) 2046 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Poesía POE-88 2020 978-84-9121-642-1
Ningúen morreu de ler poesía Aldaolado (Lucía Aldao, María Lado) 2045 Edicións Xerais de Galicia, S.A. Poesía POE-87 2020 978-84-9121-642-1
Nocturna Eilún del Pazo Moa 1183 Eilún del Pazo Moa Poesía POE-77 2019
Non o abras como unha flor (poesía reunida 1980-2004) María Xosé Queizás 1038 Edicións Xerais de Galicia Poesía POE-36 2004 84-9782-181-5
Non queres que o poema te coñeza. II premio Caixanova 2003 María do Cebreiro 1194 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-48 2004 84-933404-0-5
Novos trobadores IV Alumnos de 3º de B.U.P. do Colexio Cemar 131 Aceimar-Marcote Poesía POE-21 1998
Novos trobadores IV Alumnos de 3º de B.U.P. do Colexio Cemar 132 Aceimar-Marcote Poesía POE-22 1998
Obra completa de María Mariño Edición de Victoria Sanjurjo Fernández 1307 Edicións Xerais de Galicia Poesía POE-63 1994 84-7507-819-2
Os hemisferios María do Cebreiro 1036 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-35 2006 978-84-8288-940-5
Os laberintos da xerfa Xavier Rodríguez Barrio 1218 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-58 1985 84-7154-489-9
Os laberintos da xerfa Xavier Rodríguez Barrio 72 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-7 1985 84-7154-489-9
O soño do guieiro. Poemas, poemiñas e poemoides Florencio Delgado Gurriarán 2193 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-94 2022 978-84-9151-786-3
Os poetas de Vigo cantan en homenaxe a súa cidade Varios/as 66 Concello de Vigo Poesía POE-4 1989 84-505-8843-X
Os poetas de Vigo cantan en homenaxe a súa cidade Varios/as 136 Concello de Vigo Poesía POE-26 1989 84-505-8843-X
Os trobadores do Reino de Galiza. Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas Mercedes Queizas Zas 41 A Nosa Terra Poesía POE-3 1998 84-89976-08-2
Poemas inevitables Mª do Carme Kruckenberg 874 Concello de Vigo Poesía POE-33 1996 84-87637-33-7
Poesía en galego I (1962-1975) Antón Tovar 1197 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-51 2005 84-933404-4-8
Poesía en galego II (1980-2001) Antón Tovar 1190 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-52 2005 84-933404-5-6
Poesía inglesa e francesa Vertida ao galego por Plácido Castro, Lois Tobío, F. M. Delgado Gurriarán 110 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-15 2004 84-8288-783-1
Poesía reunida (1957-2001) Xohana Torres 1195 P.E.N. Clube escritores de Galicia Poesía POE-49 2004 84-933404-1-3
POSIO. Ourense, 1945-1946 Luís Alonso Girgado, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Amelia Rodrigues Esteves 482 Xunta de Galicia Poesía POE-74 1995 84-453-1394-0
Premio 2021 de poesía, relato e tradución da Universidade de Vigo VV.AA. 2445 Xunta de Galicia, Universidade de Vigo, Editorial Xerais Poesía POE-98 2021 978-84-9121-982-8
Ramón Cabanillas. Escolma poética Xesús Rábade Paredes 1191 P.E.N. Clube escritores de Galicia, Xeraias, Caixanova Poesía POE-45 2002 84-931711-6-6
Rapoemas Aid (CD) Aida Alonso Iglesias 1544 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-68 2012 978-84-9865-441-7
Romanceiro da Terra Chá Darío Xohán Cabana 1217 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-57 1984 84-7154-466-0
Romanceiro en lingua galega Xosé Ramón Mariño Ferro, Carlos L. Bernárdez 142 Edicións Xerais de Galicia Poesía POE-31 2002 84-8302-754-2
Seis poemas galegos de Federico García Lorca Federico García Lorca 1293 Poesía POE-60
Setembro Marta Dacosta 74 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-8 1998 84-8288-240-6
Solaina (música de Na Virada) Francisco Pérez Porto 1101 Kalandraka editora Poesía POE-38 2006 84-8464-614-9
Sons do mar. Cancións mariñeiras Flora Crego 1346 Gárgola editorial, S.L. Poesía POE-65 2007 84-96529-30-4
Terra, mar e lume. Poesía de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro e Serbia Varios/as 68 Xunta de Galicia Poesía POE-5 1996 84-453-1777-6
Tres poetas medievais da ría de Vigo. Martín Códax, Mendiño e Xohán de Cangas Henrique Monteagudo Romero, Luz Pozo Garza, Xesús Alonso Montero 34 Editorial Galaxia, S.A. Poesía POE-2 1998 84-8288-199-X
Versos e viceversos Antonio García Teijeiro, Juan Carlos Martín Ramos 2215 Kalandrada Editoria Poesía POE-96 2019 978-84-8464-432-3
Versos e viceversos Antonio García Teijeiro, Juan Carlos Martín Ramos 2216 Kalandrada Editoria Poesía POE-97 2019 978-84-8464-432-3
Xestado na palabra. Edición gilingüe guaraní-galego Susy Delgado 1370 Espiral maior, S.L. Poesía POE-66 2008 978-84-95625-95-3
Xograres do Mar de Vigo (Johán de Cangas, Martín Codax, Meendinho) Xosé Ramón Pena Sánchez 137 Edicións Xerais de Galicia Poesía POE-27 1998 84-8302-229-X
Xosé María Álvarez Blázquez. Poesía galega completa Edición de Xabier Rodríguez Baixeiras 1175 Edicións Xerais de Galicia Poesía POE-42 2007 978-84-9782-687-7

Poesía

Bebedeira

Autor/a: Florencio Delgado Gurriarán
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 2022
ISBN: 978-84-9151-784-9
Categoría: Poesía
Nota: Colección: Letras Galegas, Clásicos
Nº rexistro: 2194
Código: POE-95

Bicos e non balas

Autor/a: Antonio García Teijeiro
Editorial: Editorial Galaxia
Ano publicación: 2019
ISBN: 978-84-8151-396-4
Categoría: Poesía
Nota: Colección Libros para compartir
Nº rexistro: 2047
Código: POE-89

Bicos e non balas

Autor/a: Antonio García Teijeiro
Editorial: Editorial Galaxia
Ano publicación: 2019
ISBN: 978-84-9151-396-4
Categoría: Poesía
Nota: Colección Libros para compartir
Nº rexistro: 2048
Código: POE-90

Biografía da multitude

Autor/a: Elvira Rivero, Silvia Penas
Editorial: Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) e Entidade Local de Morgadáns-Gondomar
Ano publicación: 2009
ISBN: 978-84-92590-61-2
Categoría: Poesía
Nota: II Certame de poesía Victoriano Taibo
Nº rexistro: 1325
Código: POE-82

Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar

Autor/a: Ramón Otero Pedrayo
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 2005
ISBN: 84-8288-811-0
Categoría: Poesía
Nota: Colección: Dombate
Nº rexistro: 138
Código: POE-28

Cancioneiro popular galego

Autor/a: Ramón Cabanillas
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 1983
ISBN: 84-7154-424-5
Categoría: Poesía
Nota: Colección: Biblioteca Básica da Cultura Galega
Nº rexistro: 85
Código: POE-10

Cancioneiro popular galego

Autor/a: Ramón Cabanillas
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 1983
ISBN: 84-7154-424-5
Categoría: Poesía
Nota: Colección: Biblioteca Básica da Cultura Galega
Nº rexistro: 87
Código: POE-11

Cancioneiro popular galego

Autor/a: Ramón Cabanillas
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 1983
ISBN: 84-7154-424-5
Categoría: Poesía
Nota: Colección: Biblioteca básica da cultura galega
Nº rexistro: 83
Código: POE-9

Cancións... de sempre

Autor/a: Varios/as
Ano publicación: 2004
Categoría: Poesía
Nota: Letras de cancións en galego e en castelán
Nº rexistro: 1173
Código: POE-40
SNL