BIBLIOTECA

SNL

BIBLIOTECA

A biblioteca do SNL ao teu servizo

Que tipo de publicación buscas?

Que tipo de publicación buscas?
Título Autor/a Nº rexistro Editorial Categoría Código en categoría Ano publicación ISBN
A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos Rosario Pérez Magdalena 827 Consello da Cultura Galega Lingua LIN-95 2002 84-95415-63-1
Actes de la jornada sobre llengua i terminologia a la construcció. Barcelona, 8 d'octubre 1992 Departament de Política Territorial i Obres Públiques 797 Generalitat de Catalunya Lingua LIN-7 1993 84-393-2370-0
A Europa das linguas. Achegamento á realidade lingüística basca, galega e bretoa Xosé Lois Bouzas Millán, Xabier Camba Sanmartín, Xosé Luis González Sende 767 Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (as.pg) Lingua LIN-3 2002 84-896779-67-3
A herdanza da lingua. O galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres Sesión celebrada na RAG o 18/12/2004 coa intervención de Carlos Xesús Varela Aenlle, Héctor M. Silveiro Fernández, Felipe Lubián Lubián, Domingo Frades Gaspar, Francisco Fernández Rei 293 Real Academia Galega Lingua LIN-61 2004 84-87987-55-9
A lingoaxe i as língoas. Discurso lido o día 25 de novembro de 1967 na súa recepción pública, por Ramón Piñeiro López e resposta de Domingo García-Sabell Ramón Piñeiro López 775 Editorial Galaxia, S.A. Lingua LIN-4 1967
A lingua en exercicios. Anacos 2 Guillermo Cuñarro Santas, Xosé Luís Fernández Álvarez, Carlos A. Núñez Pombo, Maximino M. Vicente Terceiro 963 Fontel edicións Lingua LIN-38 1994 84-87951-18-X
A lingua fainos iguais. Plan estratexia marco comunitaria sobre a igualdade entre homes e mulleres 2001-2005 Silvia Rodríguez Fontán, Mª del Carmen Arias Fariña 250 Lingua LIN-58
A lingua fainos iguais. Plan estratexia marco comunitaria sobre a igualdade entre homes e mulleres 2001-2005 Silvia Rodríguez Fontán, Mª del Carmen Arias Fariña 246 Lingua LIN-56
A lingua fainos iguais. Plan estratexia marco comunitaria sobre a igualdade entre homes e mulleres 2001-2005 Silvia Rodríguez Fontán, Mª del Carmen Arias Fariña 488 Varios Lingua LIN-70 2001
A lingua galega en Cuba Xosé Neira Vilas 935 Consello da Cultura Galega Lingua LIN-62 1995 84-87172-94-6
A Lingua Galega: Historia e Actualidade. Volume II. Actas do I congreso internacional 16-20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina 890 Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega Lingua LIN-101 2004 84-95415-84-4
A mellora da comunicación entre a Administracións e os cidadáns. Relatorios das xornadas sobre simplificación da linguaxe. Donostia, 1995/XI/22-24 Varios/as 788 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa Lingua LIN-85 1996 84-7777-144-8
A palabra das fillas de Eva Teresa Moure 170 Editorial Galaxia, S.A. Lingua LIN-55 2005 84-8288-707-6
A prensa galega de inmigración en Uruguai Carlos Zubillaga Barrera 938 Consello da Cultura Galega Lingua LIN-22 1996 84-87172-08-3
Así naceu unha lingua. Sobre as orixes do portugués Fernando Venâncio 2167 Editorial Galaxia, S.A. Lingua LIN-103 2021 978-84-9151-617-0
A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI Xesús Ferro Couselo 744 Editorial Galaxia, S.A. Lingua LIN-66 1996 84-8288-051-9
A xente que soña desperta. Recolla de achegas á lingua e literatura galegas de Asturias Xosé Henrique Costas González 1451 Universidade de Vigo Lingua LIN-65 2010 978-84-8158-456-1
A xente que soña desperta. Recolla de achegas á lingua e literatura galegas de Asturias Xosé Henrique Costas González 1452 Universidade de Vigo Lingua LIN-14 2010 978-84-8158-456-1
Comunicación social en galego. Manual para o cidadán Varios/as 828 Xunta de Galicia Lingua LIN-11 1989 84-453-0017-2
Curso de lingua galega para as corporacións locais. Nivel básico Dolores Sánchez Vales, Julio Loureiro González, Nieves Sarmiento Rodríguez 1247 Xunta de Galicia Lingua LIN-54 1991
Curso de linguaxe administrativa María das Mercedes Leobalde García, Carme López Taboada 1389 Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Política Lingüística Lingua LIN-51 2007
Curso de linguaxe administrativa María das Mercedes Leobalde García, Carme López Taboada, Consuelo María Romero Lado 1388 Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Política Lingüística Lingua LIN-50 2007
Curso de linguaxe administrativa María das Mercedes Leobalde García, Carme López Taboada, Consuelo María Romero Lado 1113 Xunta de Galicia Lingua LIN-45 2007
Desaprenda a falar galego en 15 días cos erros dun tradutor automático... e reaprenda noutros 15 Henrique Harguindey Banet 1462 Edicións Laiovento Lingua LIN-52 2009 978-84-8487-178-9
Dialectoloxía e léxico Rosario Álvarez, Francisco Dubert García, Xulio Sousa Fernández 882 Consello da Cultura Galega (Sección de lingua), Instituto da Lingua Galega Lingua LIN-17 2002 84-95415-66-6
En Galego, con toda seguridade. Galeguizar Galicia Asociación de funcionarios para a normalización lingüística 1382 ng Lingua LIN-26 2010
En Galego, con toda seguridade. Galeguizar Galicia Asociación de funcionarios para a normalización lingüística 1508 ng Lingua LIN-25 2007
¿Es sexista la lengua española?. Una investigación sobre el género gramatical Álvaro García Meseguer 492 Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Lingua LIN-72 1996 84-7509-979-3
Fala e Cultura d'Os Tres Lugaris. Valverde de Fresno, As Ellas, San Martín de Trebello (Cáceres) A.C. Alén do Val (Benxamín Riobó Sanluís, Miguel Anxo Sartal Lorenzo) 291 Toxosoutos Lingua LIN-53 2004 84-96259-32-3
Fálalle galego Varios/as 286 Xunta de Galicia Lingua LIN-60 1985
Galegos en Las Alpujarras granadinas Fernando Cabeza Quiles 209 Toxosoutos Lingua LIN-59 2003 84-95622-81-5
Guía das linguas de Europa Xosé Henrique Costas 779 Edicións positivas Lingua LIN-5 2002 84-87783-65-1
Guía de comunicación inclusiva Avalia Grupo de Coordinación 2438 Deputación de Pontevedra Lingua LIN-104 2017
Guía de galego para a formación para o emprego Alexandre Insua Moreira (forGA) 1271 Xunta de Galicia e forGA Lingua LIN-46 2009 978-84-691-8649-7
Guía de galego para a formación para o emprego Alexandre Insua Moreira (forGA) 1272 Xunta de Galicia e forGA Lingua LIN-47 2009 978-84-691-8649-7
Guía de linguaxe non sexista no deporte REVERSO Comunicación, Cultura e Lingua 486 Xunta de Galicia Lingua LIN-69 2008
Guía de linguaxe non sexista no deporte REVERSO Comunicación, Cultura e Lingua 1288 Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte Lingua LIN-23 2008
Guía de linguaxe non sexista no deporte REVERSO Comunicación, Cultura e Lingua 484 Xunta de Galicia Lingua LIN-68 2008
Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos Agustín Fernández Paz, Anxo M. Lorenzo Suárez, Fernando Ramallo 875 Xunta de Galicia Lingua LIN-98 2007 978-84-453-4485-9
Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos Agustín Fernández Paz, Anxo M. Lorenzo Suárez, Fernando Ramallo 889 Xunta de Galicia Lingua LIN-100 2007 978-84-453-4485-9
Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos Agustín Fernández Paz, Anxo M. Lorenzo Suárez, Fernando Ramallo 876 Xunta de Galicia Lingua LIN-99 2007 978-84-453-4485-9
Historia da Santa Igrexa de Iria. Manuscrito galego do século XVIII Pedro Otero Romero y Torres 1489 Universidade de Vigo Lingua LIN-67 2011 978-84-8158-526-1
Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos Varios/as 937 Consello da Cultura Galega Lingua LIN-21 1993 84-87172-86-5
Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español). Orentaciones metodológicas para la realización de traducciones juradas y de documentos jurídicos Pedro San Ginés Aguilar, Emilio Ortega Arjonilla 825 Editorial Comares Lingua LIN-93 1997 84-8151-555-8
Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-español). Orentaciones metodológicas para la realización de traducciones juradas y de documentos jurídicos Pedro San Ginés Aguilar, Emilio Ortega Arjonilla 826 Editorial Pico Sacro Lingua LIN-94 1996 84-8151-382-2
Investigación e lingua. Propostas para a mellora da presenza do galego na actividade cientí­fica Alba Nogueira López 1746 Comisión Interuniversitaria de Polí­tica Lingüistica Lingua LIN-31 2014 978-84-8158-631-2
La aventura de las lenguas en Occidente. Su origen, su historia y su geografía Henriette Walter 848 Editorial Espasa Calpe, S.A. Lingua LIN-15 1997 84-239-9837-1
Las lenguas especializadas Pierre Lerat 868 Editorial Ariel, S.A. Lingua LIN-96 1997 84-344-8223-1
Las lenguas especializadas Pierre Lerat 799 Editorial Ariel, S.A. Lingua LIN-8 1997 84-344-8223-1
La terminologia en el seu entorn. Cicle de conferències. Barcelona, octubre 1990 Generalitat de Catalunya 784 Generalitat de Catalunya Lingua LIN-81 1992 84-393-1918-5
La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones M. Teresa Cabré 805 Editorial Empúries, S.A. Lingua LIN-88 1993 84-7596-405-2
La traducción científica y técnica Jean Maillot 837 Editorial Gredos Lingua LIN-36 1997 84-249-1849-5
La traducción en el ámbito institucional: autonómico, estatal y europeo Susana Cruces Colado, Ana Luna Alonso 792 Universidade de Vigo Lingua LIN-34 2004 84-8158-271-9
Lenguaje y discriminación sexual Álvaro García Meseguer 493 Montesinos editor, S.A. Lingua LIN-73 1988 84-85859-80-4
Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457) Fernando R. Tato Plaza 942 Consello da Cultura Galega. Ponencia de Lingua Lingua LIN-63 1999 84-87172-46-6
Libro de receitas Varios/as 1250 Concello de Vigo Lingua LIN-64 2001
Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro Xosé Ramón Freixeiro Mato 1368 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-49 2009 978-84-9782-835-2
Lingua galega e variación dialectal Xosé Manuel Sánchez Rei 1509 Edicións Laiovento Lingua LIN-27 2011 978-84-8487-208-5
Lingua galega. Iniciación Carme López Taboada, Iolanda Otero López, Carlos Xabier Rodríguez Brandeiro, Margarita Souto Fraga 966 Xunta de Galicia Lingua LIN-40 2004 84-453-3298-8
Lingua galega. Iniciación Carme López Taboada, Iolanda Otero López, Carlos Xabier Rodríguez Brandeiro, Margarita Souto Fraga 965 Xunta de Galicia Lingua LIN-39 2004 84-453-3298-8
Linguaxe non discriminatoria nos medios de comunicación. Comunica Igualdade Servizo Galego de Igualdade 498 Xunta de Galicia Lingua LIN-78 1997
Lingüística documental. Aplicación a la documentación de la comunicación social Antonio Luis García Gutiérrez 843 Editorial Mitre Lingua LIN-14 1984 84-86153-22-0
Lo Femenino y lo Masculino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española Ana Vargas, Eulàlia LLedó, Mercedes Bengoechea, Mercedes Mediavilla, Isabel Rubio, Aurora Marco, Carmen Alario 496 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer Lingua LIN-76 1998 84-7799-148-0
Los lenguajes especiales [Lenguaje jurídico-administrativo. Lenguaje científico-técnico. Lenguaje humanístico. Lenguaje periodístico y publicitario. Lenguaje literario] Jacinto Martín, Reyes Ruiz, Juan Santaella, José Escánez 870 Editorial Comares Lingua LIN-97 1996 84-8151-364-4
Manual de Ciencias da Linguaxe Fernando F. Ramallo, Gabriel Rei-Doval, Xoán Paulo Rodríguez Yáñez 924 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-102 2000 84-8302-588-4
Manual de lenguaje administrativo no sexista Marta Concepción Ayala Castro, Susana Guerrero Salazar, Antonia M. Medina Guerra 878 Ayuntamiento de Málaga Lingua LIN-16 2002 84-600-9829-X
Manual de lingua galega III. Teoría e práctica. Nivel superior Xosé Antón Granxa González, María Xesús Méndez Álvarez 968 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-42 2004 84-9782-196-3
Manual de lingua galega II. Teoría e práctica. Nivel superior Xosé Antón Granxa González, María Xesús Méndez Álvarez 967 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-41 2004 84-9782-189-0
Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario Ana Bringas López, Olga Castro Vázquez, María Jesús Fariña Busto, Belén Martín Lucas, Beatriz Suárez Briones 1547 Universidade de Vigo. Unidade de Igualdade Lingua LIN-29 2012 978-84-8158-584-1
Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario Ana Bringas López, Olga Castro Vázquez, María Jesús Fariña Busto, Belén Martín Lucas, Beatriz Suárez Briones 490 Unidade de Igualdade da UVigo Lingua LIN-71 2012 978-84-8158-584-1
Manual de traducción Peter Newmark. Traducción de Francisco Xabier Fernández Polo 815 Universidade de Santiago de Compostela Lingua LIN-91 1993 84-8121-039-0
Masculino e Feminino nos nomes de profesións Benxamín Dosil López 497 Xunta de Galicia Lingua LIN-77 2004 84-453-3835-8
Medios de comuniación e violencia de xénero. Manual de redacción xornalística (contén CD) Varios/as 494 Xunta de Galicia. Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral de Igualdade Lingua LIN-74 2007
Metodologia da la recerca terminològica Pierre Auguer, Loius Rousseau 764 Generalitat de Catalunya Lingua LIN-1 1984
Metodologia de la recerca terminològica Pierre Auguer, Loius Rousseau 783 Generalitat de Catalunya Lingua LIN-80 1987 84-393-0864-7
Metodologia del treball terminològic Termcat 785 Generalitat de Catalunya Lingua LIN-82 1990 84-393-1497-3
Metodologia del treball terminològic Termcat 766 Generalitat de Catalunya Lingua LIN-2 1990 84-393-1497-3
Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega Xusto A. Rodríguez Río 786 Consello da Cultura Galega. Sección de lingua Lingua LIN-83 2003 84-95415-73-9
Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega Xusto A. Rodríguez Río 787 Consello da Cultura Galega. Ponencia de Lingua Lingua LIN-84 2003 84-95415-73-9
Muller e traballo M.ª Carme Alvariño, M.ª José Domato, Guillermina Domínguez, Mercedes González, Margarita Lobato, Isabel Rodicio 249 Xunta de Galicia Lingua LIN-57 1995 84-605-2476-0
Niveis de competencia en lingua galega. Descrición de habilidades e de contidos adaptados ao "Marco europeo común de referencia para as linguas" Elvira Fidalgo, Margarita Chamorro, Bieito Silva, Xulio C. Sousa, Manuel Núñez Singala, Pilar Concheiro, Yolanda López, Olga Iglesias 976 Xunta de Galicia Lingua LIN-44 2006 84-453-4306-8
Niveis de competencia en lingua galega. Descrición de habilidades e de contidos adaptados ao "Marco europeo común de referencia para as linguas" Elvira Fidalgo, Margarita Chamorro, Bieito Silva, Xulio C. Sousa, Manuel Núñez Singala, Pilar Concheiro, Yolanda López, Olga Iglesias 1289 Xunta de Galicia Lingua LIN-48 2006 84-453-4306-8
Niveis de competencia en lingua galega. Descrición de habilidades e de contidos adaptados ao "Marco europeo común de referencia para as linguas" Elvira Fidalgo, Margarita Chamorro, Bieito Silva, Xulio C. Sousa, Manuel Núñez Singala, Pilar Concheiro, Yolanda López, Olga Iglesias 975 Xunta de Galicia Lingua LIN-43 2006 84-453-4306-8
Norma lingüística e variación Rosario Álvarez, Henrique Monteagudo 888 Consello da Cultura Galega (Sección de lingua), Instituto da Lingua Galega Lingua LIN-18 2005 84-95415-94-1
Notas e informe sobre a lingua internacional ESPERANTO Asociación Galega de Esperanto 834 Asociación Galega de Esperanto Lingua LIN-13 1987 84-398-9049-4
O traballo e a fala mariñeira de Redondela SNL do Concello de Redondela 196 Concello de Redondela Lingua LIN-32 2004
O traballo e a fala mariñeira de Redondela SNL do Concello de Redondela 795 Concello de Redondela Lingua LIN-6 2004
O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Extremadura) Xosé-Henrique Costas González 1696 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-30 2013 978-84-9914-557-0
Palabras y lengua Tomás Uribeetxebarria 833 Universidade do País Vasco Lingua LIN-12 1992 84-7585-371-4
Palmyre Ros e a revista "Alborada" (Vigo, 1966). Un proxecto pioneiro de prensa clandestina de mulleres Edición de Ricardo Gurriarán 801 Fundación 10 de marzo Lingua LIN-86 2020 978-84-939921-8-7
Palmyre Ros e a revista "Alborada" (Vigo, 1966). Un proxecto pioneiro de prensa clandestina de mulleres Edición de Ricardo Gurriarán 804 Fundación 10 de marzo Lingua LIN-87 2020 978-84-939921-8-7
Ponencias das xornadas sobre a simplificación da linguaxe Varios/as 803 Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioa Lingua LIN-9 1996 84-7777-144-8
Prácticas de lingua Ana Bermúdez, Antonio Colmenero 943 Edicións do Cumio Lingua LIN-37 1994 84-87126-47-2
Recomendacións para o uso dunha linguaxe non sexista CIG ensino 1546 Confederación Intersindical Galega Lingua LIN-28 2007
Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública Varios/as 917 Xunta de Galicia Lingua LIN-20
Revista galega de traducción VICEVERSA. Anexo. Actas do 1º Simposio Galego de Traducción Varios/as 806 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-89 1995 84-920675-0-0
Revista galega de traducción VICEVERSA. Nº 2. 1996 Varios/as 812 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-90 1995
Revista galega de traducción VICEVERSA. Nº 3. 1997 Varios/as 824 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-92 1995
Revista galega de traducción VICEVERSA. Nº 9-10. 2003/2004 Varios/as 798 Lingua LIN-35 2005
Sexo e lugar Carmen Blanco 751 Edicións Xerais de Galicia Lingua LIN-79 2006 84-9782-398-2
Terminología lingüística básica Equipo de trabajo Logos 907 Universidad Autónoma de Barcelona Lingua LIN-19 1986
Uso no sexista del lenguaje administrativo Instituto de la Mujer 807 Ministerio de Asuntos Sociales Lingua LIN-10 1990 378-90-047-8
Uso no sexista del lenguaje administrativo Instituto de la Mujer 495 Ministerio de Asuntos Sociales Lingua LIN-75 1990
Viceversa. Revista galega de traducción. Nº 1-1995 Varios/as 770 Lingua LIN-33 1995

Lingua

Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457)

Autor/a: Fernando R. Tato Plaza
Editorial: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Lingua
Ano publicación: 1999
ISBN: 84-87172-46-6
Categoría: Lingua
Nota: Terminoloxía
Nº rexistro: 942
Código: LIN-63

Libro de receitas

Autor/a: Varios/as
Editorial: Concello de Vigo
Ano publicación: 2001
Categoría: Lingua
Nota: Feito en colaboración cos mercados de Vigo Normalización
Nº rexistro: 1250
Código: LIN-64

Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro

Autor/a: Xosé Ramón Freixeiro Mato
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Ano publicación: 2009
ISBN: 978-84-9782-835-2
Categoría: Lingua
Nota: Aprender galego
Nº rexistro: 1368
Código: LIN-49

Lingua galega e variación dialectal

Autor/a: Xosé Manuel Sánchez Rei
Editorial: Edicións Laiovento
Ano publicación: 2011
ISBN: 978-84-8487-208-5
Categoría: Lingua
Nota: Dialectoloxía Colección: ensaio
Nº rexistro: 1509
Código: LIN-27

Lingua galega. Iniciación

Autor/a: Carme López Taboada, Iolanda Otero López, Carlos Xabier Rodríguez Brandeiro, Margarita Souto Fraga
Editorial: Xunta de Galicia
Ano publicación: 2004
ISBN: 84-453-3298-8
Categoría: Lingua
Nota: Aprender galego
Nº rexistro: 966
Código: LIN-40

Lingua galega. Iniciación

Autor/a: Carme López Taboada, Iolanda Otero López, Carlos Xabier Rodríguez Brandeiro, Margarita Souto Fraga
Editorial: Xunta de Galicia
Ano publicación: 2004
ISBN: 84-453-3298-8
Categoría: Lingua
Nota: Aprender galego
Nº rexistro: 965
Código: LIN-39

Linguaxe non discriminatoria nos medios de comunicación. Comunica Igualdade

Autor/a: Servizo Galego de Igualdade
Editorial: Xunta de Galicia
Ano publicación: 1997
Categoría: Lingua
Nota: Linguaxe inclusiva
Nº rexistro: 498
Código: LIN-78

Lingüística documental. Aplicación a la documentación de la comunicación social

Autor/a: Antonio Luis García Gutiérrez
Editorial: Editorial Mitre
Ano publicación: 1984
ISBN: 84-86153-22-0
Categoría: Lingua
Nota: Lingüística
Nº rexistro: 843
Código: LIN-14

Lo Femenino y lo Masculino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española

Autor/a: Ana Vargas, Eulàlia LLedó, Mercedes Bengoechea, Mercedes Mediavilla, Isabel Rubio, Aurora Marco, Carmen Alario
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer
Ano publicación: 1998
ISBN: 84-7799-148-0
Categoría: Lingua
Nota: Linguaxe inclusiva Colección: Estudios
Nº rexistro: 496
Código: LIN-76
SNL