BIBLIOTECA

SNL

BIBLIOTECA

A biblioteca do SNL ao teu servizo

Que tipo de publicación buscas?

Que tipo de publicación buscas?
Título Autor/a Nº rexistro Editorial Categoría Código en categoría Ano publicación ISBN
10 aniversario de Lei de Normalización Lingüística Varios/as 720 Xunta de Galicia Lexislación LEX-21
10 aniversario de Lei de Normalización Lingüística Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística 738 Xunta de Galicia Lexislación LEX-39
250 llocs per aprende català Departament de Cultura 703 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-4
A cooficialidade de linguas na Administración de Xustiza Bieito Montero Prego, Carlos Varela García 719 Xunta de Galicia Lexislación LEX-20 1994
Actas I simpósio internacional de línguas europeas e lexislacións Varios/as 727 Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (as.pg) Lexislación LEX-28 1995 84-920453-1-0
Activa o galego. Plan de normalización lingüística do Concello de Santiago de Compostela Concello de Santiago de Compostela 849 Concello de Santiago de Compostela Lexislación LEX-53
As leis do Parlamento de Galicia (1982-2000) Xesús Costas Abreu 297 Edicións Xerais de Galicia Lexislación LEX-68 2001 84-8302-601-5
Atenció al públic. A dreta llei Departament de Cultura 701 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-2
Comunicacions empresarials. A dreta llei Departament de Cultura 704 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-5
Contratos administrativos (ley y reglamentos) Varios/as 716 Editorial Civitas Lexislación LEX-17 1998 84-470-1133-X
Declaración dos alcaldes galegos reunidos en Santiago de Compostela Varios/as 841 Lexislación LEX-29 1984
Dereitos lingüísticos Consello da Cultura Galega. Ponencia de Lingua 292 Consello da Cultura Galega Lexislación LEX-67 1999
Diccionario de lexislación de Galicia. Constitución, Estatuto e normas de desenvolvemento con xurisprudencia Varios/as 732 Xunta de Galicia Lexislación LEX-33 2003 84-453-3681-9
Diccionario de lexislación de Galicia. Constitución, Estatuto e normas de desenvolvemento con xurisprudencia Varios/as 733 Xunta de Galicia Lexislación LEX-34 2003 84-453-3681-9
Ditame do Consello da Cultura Galega sobre as "Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia" Henrique Monteagudo Romero, Rosario Álvarez Blanco, Víctor Fernández Freixanes, José Antonio García Caridad, Ramón Maiz Suárez, Helena Villar Janeiro, Felipe Ferreiro Feijoo, Bieito Silva Valvidia 281 Consello da Cultura Galega Lexislación LEX-66 2010
Documents bancaris, mercantils i d'assegurances. A dreta llei Departament de Cultura 707 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-8
Documents notarials Departament de Cultura 737 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-38
Drests lingüístic. Actes del Simposi sobre Dret lingüístic Varios/as 730 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-31 1989 84-393-1180-X
Drests lingüístics i dret fonamental a l'educació Antoni Milian i Massana 723 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-24 1993 84-393-2355-7
Estatuto xurídico da lingua galega Antonio Xavier Ferreira Fernández, Alba Nogueira López, Anxo Tato Plaza, Luís Villares Naveira 734 Edicións Xerais de Galicia Lexislación LEX-35 2005 84-9782-263-3
Estatuto xurídico da lingua galega Antonio Xavier Ferreira Fernández, Alba Nogueira López, Anxo Tato Plaza, Luís Villares Naveira 736 Edicións Xerais de Galicia Lexislación LEX-37 2005 84-9782-263-3
Estatuto xurídico da lingua galega Antonio Xavier Ferreira Fernández, Alba Nogueira López, Anxo Tato Plaza, Luís Villares Naveira 735 Edicións Xerais de Galicia Lexislación LEX-36 2005 84-9782-263-3
Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüísmo Luís Villares Naveira 1458 Edicións Laiovento Lexislación LEX-70 2010 978-84-8487-189-4
Funcións e límites dos estudios de detalle na Comunidade Autónoma de Galicia. Separata da Revista Xurídica Galega Francisco de Comingues Cáceres 726 Asociación revista xurídica galega Lexislación LEX-27 2002
Hostaleria. A dreta llei Departament de Cultura 705 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-6
I premio Luísa Villalta a iniciativas normalizadoras na Universidade da Coruña SNL da Universidade da Coruña 1149 Universidade da Coruña Lexislación LEX-59 2005
L'acció europea per a la protecció dels drets lingüístics Mercè Corretja i Torrens 859 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-32 1995 84-393-3453-2
Lei 30-1992 comentada por letrados da Xunta de Galicia Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia 977 Asociación profesional de letrados da Xunta de Galicia Lexislación LEX-41 2006 84-8408-416-7
Lei de administración local de Galicia Varios/as 712 Xunta de Galicia Lexislación LEX-13 1999 84-453-2457-8
Lei de axuizamento civil Varios/as 711 Xunta de Galicia Lexislación LEX-12 1994 84-453-1115-8
Lesser used languages & islands. Varios/as 722 EBLUL (European Bureau for Lesser Used Languages Lexislación LEX-23 2002
Lexislación actualizada sobre a lingua galega Varios/as 721 Xunta de Galicia Lexislación LEX-22 1992 84-453-0411-9
Lexislación da lingua galega. Edición 2001 Venancio Graña Martínez 717 Xunta de Galicia Lexislación LEX-18 2001 84-453-3165-5
Lexislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial Varios/as 715 Editorial Civitas Lexislación LEX-16 1998 84-470-1098-8
Ley 1-1998, de 7 de enero, de política lingüística Generalitat de Catalunya 709 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-10 1998 84-393-4431-7
Ley de normalización del uso del euskera Goberno Vasco 835 Goberno Vasco Lexislación LEX-52 1986
Llei 1-1998, de 7 de gener, de política lingüística Varios/as 718 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-19 1998
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística Generalitat de Catalunya 708 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-9 1998
Manual de apoio a cargos políticos locais César Cantalapiedra, Ana Aguerrera, Susana Borraz, Carmen López Herrera, Félix Lores, Sergio Sedano, María Serra 1339 Xunta de Galicia Lexislación LEX-44 2009
Manual de contratación administrativa local Faustino Martínez Fernández 729 Xunta de Galicia Lexislación LEX-30 1997 84-453-1806-3
Manual para cargos públicos sobre o uso do galego nas corporacións locais Varios/as 1214 Xunta de Galicia Lexislación LEX-43 1995
Manual práctico de presupuestos de las entidades locales Asistencia Técnica al Municipio (ATM) 869 Asistencia Técnica al Municipio (ATM) Lexislación LEX-40 1990 84-86875-24-2
Multilingual Cities and Language Policies. Villes plurilingues et politiques linguistiques Kjell Herberts & Joseph G. Turi 768 Abo Akademi University Lexislación LEX-14 1999 952-12-0521-0
Ordenació legal del plurilingüisme als estats contemporanis Alessandro Pizzorusso, Robert Senelle, Michel Plourde, Charles-Albert Morand 724 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-25 1983 84-393-0241-X
Ordenanza municipal de normalización lingüística do Concello de Ferrol Concello de Ferrol 710 Xunta de Galicia Lexislación LEX-11 1997
O réxime xurídico da lingua galega Daniel García Ramos 714 Lexislación LEX-15 1990
Pla general de normalització lingüística. Generalitat de Catalunya 257 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-62 1995 84-393-3405-2
Plan de Política Lingüística da Universidade de Vigo Área de NL da Universidade de Vigo 262 Universidade de Vigo Lexislación LEX-64 2005 84-8158-297-2
Plan de Política Lingüística da Universidade de Vigo Área de NL da Universidade de Vigo 851 Universidade de Vigo Lexislación LEX-54 2005 84-8158-297-2
Planificació lingüística: estructures i legislació Miquel Renui i Tresserras 725 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-26 1996 84-393-2897-4
Plano de normalización lingüística da Universidade da Coruña SNL da Universidade da Coruña 260 Universidade da Coruña Lexislación LEX-63 2007
Plan xeral de normalización da lingua galega da Xunta de Galicia Secretaría Xeral de Política Lingüística 1800 Xunta de Galicia Lexislación LEX-61 2006 84-453-4212-6
Plan xeral de normalización da lingua galega da Xunta de Galicia Dirección Xeral de Política Lingüística 757 Xunta de Galicia Lexislación LEX-48 2005 84-453-4015-8
Plan xeral de normalización da lingua galega do Concello de Ferrol Gabinete de Normalización Lingüística de Ferrol e Cidadanía (Rede de Aplicacións Sociais) 781 Concello de Ferrol Lexislación LEX-50 2003
Plan xeral de normalización da lingua galega do Concello de Ferrol Gabinete de Normalización Lingüística de Ferrol e Cidadanía (Rede de Aplicacións Sociais) 780 Concello de Ferrol Lexislación LEX-49 2003
Plan xeral de normalización da lingua galega do Concello de Ferrol Gabinete de Normalización Lingüística de Ferrol e Cidadanía (Rede de Aplicacións Sociais) 782 Concello de Ferrol Lexislación LEX-51 2008 978-84-8341-208-4
Plan xeral de normalización da lingua galega. Sector 1 ADMINISTRACION Secretaría Xeral de Política Lingüística 974 Xunta de Galicia Lexislación LEX-57 2006 84-453-4210-X
Plan xeral de normalización da lingua galega. Sector 2. Educación, familia e mocidade Secretaría Xeral de Política Lingüística 1127 Xunta de Galicia Lexislación LEX-58 2006 84-453-4206-1
Plan xeral de normalización lingüística. Sector 4: Economía Secretaría Xeral de Política Lingüística 871 Xunta de Galicia Lexislación LEX-55 2006 84-453-4209-6
Premio Luísa Villalta a iniciativas normalizadoras nas universidades galegas. II e III edicións (2005/2006) Varios/as 872 Universidade da Coruña Lexislación LEX-56 2006
Premio Luísa Villalta a iniciativas normalizadoras nas universidades galegas. II e III edicións (2005/2006) SNL da Universidade da Coruña 1150 Universidade da Coruña Lexislación LEX-60 2006
Procedemento de legalización dunha asociación Concellaría de Participación Cidadá 990 Concello de Vigo Lexislación LEX-42
Proposta institucional sobre a lingua galega ao Parlamento de Galicia 2009 Consello da Cultura Galega 280 Consello da Cultura Galega Lexislación LEX-65 2009
Recesso del Gran Consiglio dei Grigioni per la votazione popolare del 7 ottobre 1962 Varios/as 702 Lexislación LEX-3
Retolació comercial. A dreta llei Departament de Cultura 706 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-7
Revista de Administración Galega. Volume 1 Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia 810 Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia Lexislación LEX-45 1985
Revista de Administración Galega. Volume 1 Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia 899 Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia Lexislación LEX-46 1985
Revista de Administración Galega. Volume 2 Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia 811 Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia Lexislación LEX-47 1985
Una experiència de normalització lingüística. El Pla de la Direcció General d'Administració Local Antònia Fernàndez 756 Generalitat de Catalunya Lexislación LEX-1 1993 84-393-2522-3
Unha outra guía para a intervención lingüística Paulo Martínez Lema, Goretti Sanmartín Rei 298 Universidade da Coruña Lexislación LEX-69 2011 978-84-9749-502-8

Lexislación

Drests lingüístics i dret fonamental a l'educació

Autor/a: Antoni Milian i Massana
Editorial: Generalitat de Catalunya
Ano publicación: 1993
ISBN: 84-393-2355-7
Categoría: Lexislación
Nota: Un estudi comparat: Itàlia, Bèlgica, Suïssa, el Canadà i Espanya
Nº rexistro: 723
Código: LEX-24

Estatuto xurídico da lingua galega

Autor/a: Antonio Xavier Ferreira Fernández, Alba Nogueira López, Anxo Tato Plaza, Luís Villares Naveira
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Ano publicación: 2005
ISBN: 84-9782-263-3
Categoría: Lexislación
Nota: Colección: universitaria-manuais
Nº rexistro: 734
Código: LEX-35

Estatuto xurídico da lingua galega

Autor/a: Antonio Xavier Ferreira Fernández, Alba Nogueira López, Anxo Tato Plaza, Luís Villares Naveira
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Ano publicación: 2005
ISBN: 84-9782-263-3
Categoría: Lexislación
Nota: Colección: universitaria-manuais
Nº rexistro: 735
Código: LEX-36

Estatuto xurídico da lingua galega

Autor/a: Antonio Xavier Ferreira Fernández, Alba Nogueira López, Anxo Tato Plaza, Luís Villares Naveira
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Ano publicación: 2005
ISBN: 84-9782-263-3
Categoría: Lexislación
Nota: Colección: universitaria manuais
Nº rexistro: 736
Código: LEX-37

Estudos xurídicos sobre o Decreto para o plurilingüísmo

Autor/a: Luís Villares Naveira
Editorial: Edicións Laiovento
Ano publicación: 2010
ISBN: 978-84-8487-189-4
Categoría: Lexislación
Nota: Ensaio
Nº rexistro: 1458
Código: LEX-70

Funcións e límites dos estudios de detalle na Comunidade Autónoma de Galicia. Separata da Revista Xurídica Galega

Autor/a: Francisco de Comingues Cáceres
Editorial: Asociación revista xurídica galega
Ano publicación: 2002
Categoría: Lexislación
Nota: Número 37, 4º trimestre
Nº rexistro: 726
Código: LEX-27

Hostaleria. A dreta llei

Autor/a: Departament de Cultura
Editorial: Generalitat de Catalunya
Categoría: Lexislación
Nº rexistro: 705
Código: LEX-6

I premio Luísa Villalta a iniciativas normalizadoras na Universidade da Coruña

Autor/a: SNL da Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña
Ano publicación: 2005
Categoría: Lexislación
Nº rexistro: 1149
Código: LEX-59

L'acció europea per a la protecció dels drets lingüístics

Autor/a: Mercè Corretja i Torrens
Editorial: Generalitat de Catalunya
Ano publicación: 1995
ISBN: 84-393-3453-2
Categoría: Lexislación
Nº rexistro: 859
Código: LEX-32
SNL