BIBLIOTECA

SNL

BIBLIOTECA

A biblioteca do SNL ao teu servizo

Que tipo de publicación buscas?

Que tipo de publicación buscas?
Título Autor/a Nº rexistro Editorial Categoría Código en categoría Ano publicación ISBN
Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX Coordenador: Anxo Tarrío Varela 932 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-38 1990 84-87172-61-X
Álbum da ciencia 3. Nomes e as súas achegas Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé A. Fraga Vázquez, Alfonso Mato 2064 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-67 2018 978-84-92923-94-6
Alfonso Daniel Castelao Manuel Rei Romeu 1032 Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA) Biografía. Autores e autoras galegas BIO-56 1999 84-89976-82-1
Álvaro Cunqueiro. Fotobiografía sonora (contén 2 CD) Rexina R. Vega, César Morán 1363 Ouvirmos, S.L. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-28 2009 978-84-612-7877-0
Álvaro Cunqueiro Mora. Escritor (contén CD con recital e homenaxe de 1980) Francisco Fernández del Riego 1475 Ir Indo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-29 2007 978-84-7680-600-5
Álvaro de las Casas. Biografía e documentos Uxío-Breogán Diéguez Cequiel 25 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-1 2003 84-8288-633-9
Antonio Fraguas Fraguas. Primeiros estudos etnográficos (1930-1932) Antonio Fraguas Fraguas 2067 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-70 2019 978-84-17802-01-1
A obra gráfica dun psiquiatra músico Xosé Teixiero 219 Leandro García Bugarín, Xosé M. Soutullo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-7 2004 84-609-3374-1
Arrequecer a endeita. Antoloxí­a de tres homes do dereito. Manuel Casado Nieto, Orencio Pérez González, Claudio Movilla Álvarez Familias dos autores 1750 Fundación Lois Peña Novo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-33 2007
Arturo Noguerol Buján Xosé Benito Reza Rodríguez 222 Fundación Lois Peña Novo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-10
As imaxes de Castelao [Fotobiografía] Varios/as 228 A Nosa Terra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-16 2000 84-95350-46-7
As imaxes de Castelao [Fotobiografía] Varios/as 226 A Nosa Terra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-14 2000 84-95350-46-7
As imaxes de Castelao [Fotobiografía] Varios/as 227 A Nosa Terra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-15 2000 84-95350-46-7
As imaxes de Castelao [Fotobiografía] Varios/as 229 A Nosa Terra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-17 2000 84-95350-46-7
As tres mortes de Lorenzo Varela. Biografía e escolma Antón Lopo 217 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-5 2005 84-8288-792-0
A vida do Padre Sarmiento Carlos Casares 215 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-3 2001 84-8288-490-5
Avilés de Taramancos: a paixón pola terra (1935-1992) Coordinado por Aurora Marco 1299 Consello da Xuventude de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-46 2004
Biografía de María Mariño Xerardo AgraFoxo 1034 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-27 2007 978-84-8288-257-4
Carlos Casares. Os amigos, as imaxes, as palabras Damián Villalaín 1188 A Nosa Terra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-42 2004 84-96403-20-3
Concepción Arenal en su tiempo. Estudio biográfico y doctrinal María del Carmen Sánchez Real 232 Concello de Vigo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-20 1999 84-87637-70-1
De Rosalía a Manuel Lugrís Freire. 1963-2006. Escolma do Día das Letras Galegas María José García Merino, Marta González Miranda, María Vilariño Suárez 275 Xunta de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-53 2006 84-453-4230-4
De Rosalía a Manuel Lugrís Freire. 1963-2006. Escolma do Día das Letras Galegas María José García Merino, Marta González Miranda, María Vilariño Suárez 276 Xunta de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-54 2006 84-453-4230-4
Desde a miña fiestra. 13 figuras da cultura galega contemporánea Francisco Fernández del Riego 237 Palacios Publicidad Biografía. Autores e autoras galegas BIO-25 2002 84-607-5902-4
Diante dun xuíz ausente. Biografía de Eduardo Blanco Amor Gonzalo Allegue 193 Editorial Nigra, S.L. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-58 1993 84-87709-05-2
Don Eladio Rodríguez González Xoán Carlos Lagares 214 A Nosa Terra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-2 2001 84-95350-67-X
Égloga de Belmiro e Benigno Nicomedes Pastor Díaz 2065 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-68 2008 978-84-96530-59-1
"Eu, Gulliver Ferreiro". Viaxe pola poesía de Celso Emilio Ferreiro Teatro do Atlántico 224 Biografía. Autores e autoras galegas BIO-12 1989
"Eu, Gulliver Ferreiro". Viaxe pola poesía de Celso Emilio Ferreiro Teatro do Atlántico 223 Biografía. Autores e autoras galegas BIO-11 1989
Farsa das zocas Ricardo Carballo Calero 2066 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-69 2020 978-84-17802-14-1
Fermí­n Bouza Brey. Xuíz e galeguista Varios/as 1752 Deputación de Pontevedra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-35 2011
Galicia ten un referente: Isidro Parga Pondal Ricardo Gurriarán Rodríguez 1749 Deputación da Coruña Biografía. Autores e autoras galegas BIO-32 2014 978-84-9812-259-6
Lembranzas de Lugrís. Xogando coas Letras-VERBUM Xandobela, Xestión e Dinamización Sociocultural 221 Concello de Vigo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-9 2006
Lembranzas de Ramón Piñeiro. Catro discursos Varios/as 218 Xunta de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-6 1994 84-453-1151-4
Lois Pereiro na voz da xente Xandobela, Xestión e Dinamización Sociocultural 1485 Xandobea, Xestión e Dinamización Sociocultural Biografía. Autores e autoras galegas BIO-51 2011
Lois Tobío, un galego de lei Xulio Ríos 1748 Pío García Edicións Biografía. Autores e autoras galegas BIO-31 2015
Lorenzo Varela. Vida e obra Carlos López Bernárdez 220 Edicións Xerais de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-8 2005 84-9782-275-5
Lugrís Freire. Unha biografía Xabier Campos Villar 234 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-22 2006 84-8288-901-X
Manuel Antonio Martínez Murgía Isabel Hortas González, Armando Xosé Herrero Mayor, Mª Victoria Santos Pérez 225 Concello de Arteixo Biografía. Autores e autoras galegas BIO-13 2000
Manuel Murgía. Vida e obra Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos 233 Edicións Xerais de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-21 2000 84-8302-490-X
Mar Adiante. Historias de nenos pra nenos María Victoria Moreno 2068 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-71 2018 978-84-92923-90-8
Martín Códax, o gran poeta e cantor do Vigo. Século XIII (en galego, castelán e inglés) Xesús Alonso Montero 1506 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-49 2010
Memoria de poeta Xosé María Álvarez Cáccamo 230 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-18 2006 84-8288-892-7
Memoria dos amigos. Agustín Sixto Seco 1926-2004 Víctor F. Freixanes, Álvaro M. Sixto, Xosé M. Soutullo 236 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-24 2005 84-8288-813-7
Memorial Filgueira Valverde. Estudios sobre lírica medieval galego-portuguesa Xosé Carlos Valle Pérez , Mª Ángela Comesaña Martínez 1181 Universidade de Vigo, Cátedra Filgueira Valverde Biografía. Autores e autoras galegas BIO-40 2002 84-8158-225-7
Ó Dr. Filgueira Valverde nos seus noventa anos (1906-1996). Bibliografía-Traballos-Eloxios Edición preparada por Mª Jesús Fortes Alén 1185 Caixa de Aforro de Pontevedra Biografía. Autores e autoras galegas BIO-41 1996
Ramón Piñeiro. Nas olladas do galeguismo Miguel Barros Puente 1298 Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA) Biografía. Autores e autoras galegas BIO-45 2009 978-84-8341-348-7
Ramón Piñeiro na voz da xente Nerea Couselo Fernández, Brais Fernandes Alvares 1292 Xandobea, Xestión e Dinamización Sociocultural Biografía. Autores e autoras galegas BIO-44 2009
Revista A NOSA TERRA. A nosa cultura 9. Curros Enríquez, crebar as liras Varios/as 1809 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-66 1987
Revista A NOSA TERRA. Extra 2. O mundo de Cunqueiro Varios/as 1803 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-60 1984
Revista A NOSA TERRA. Extra 3. Poema actual a Blanco Amor Varios/as 1804 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-61 1985
Revista A NOSA TERRA. Extra 4. Luis Seoane. Compromiso e paixón creadora Varios/as 1805 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-62 1985
Revista A NOSA TERRA. Extra 7. Eduardo Pondal. Home libre, libre terra Varios/as 1807 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-64 1986
Revista A NOSA TERRA. Extra 8. A sombra inmesa de Otero Pedrayo Varios/as 1808 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-65 1987
Revista A NOSA TERRA. Extras 5-6. Castelao e Bóveda. Irmáns!! Varios/as 1806 Promocións Culturais Galegas, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-63 1986
Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación María Pilar García Negro 2174 Edicións Laiovento, S.L. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-72 2019 978-84-8487-460-7
Roberto Blanco Torres. Xornadas de alerta e agonía Juan L. Blanco Valdés, X. M. Núñez Seixas, Ramón Nicolás Rodríguez, Marcos Valcárcel 175 Edicións Xerais de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-52 1999 84-8302-356-3
Roberto González Pastoriza. Un xurista de lei Varios/as 1751 Pío García Edicións Biografía. Autores e autoras galegas BIO-34 2013
Rosalía de Castro: imaxe e realidade Fernando Pereira Bueno 1693 Edicións Xerais de Galicia Biografía. Autores e autoras galegas BIO-50 2013 978-84-9914-565-5
Sarmiento Xosé Filgueira Valverde, Xurxo Lobato 931 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-37 1995 84-87172-96-2
Sarmiento Varios/as 235 Consello da Cultura Galega Biografía. Autores e autoras galegas BIO-23 1995 84-87172-96-2
Sarmiento dende a función pública galega Xosé Ramón Mato Lodeiro 1031 Biografía. Autores e autoras galegas BIO-55
Uxío Novoneyra Carmen Blanco 1033 Promocións Culturais Galegas, S.A. (Edicións A NOSA TERRA) Biografía. Autores e autoras galegas BIO-57 2009 978-84-8341-420-0
Uxío Novoneyra na voz da xente Nerea Couselo Fernández, Brais Fernándes Álvares 1396 Xandobea, Xestión e Dinamización Sociocultural Biografía. Autores e autoras galegas BIO-47 2010
Valentín Paz-Andres na voz da xente. Galiza como tarefa Xandobela. Xestión e Dinamización Sociocultural 1056 Xandobela. Xestión e Dinamización Sociocultural Biografía. Autores e autoras galegas BIO-59 2012
Vicente Risco Carlos Casares 90 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-36 1981 84-7154-386-9
Vida de Antón Avilés de Taramancos Xosé María Álvarez Cáccamo 216 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-4 2003 84-8288-591-X
Vida e obra de Xosé María Álvarez Blázquez. Escolma de textos Carlos López Bernárdez 1179 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-39 2008 978-84-9865-053-2
Vivencias. Eu e o Párkinson Froíña García Abalo 284 Biografía. Autores e autoras galegas BIO-26 2002
Vivir, unha aventura irrepetíbel. Biografía de M.ª do Carme Kruckenberg Mercedes Queixas Zas 1479 Editorial Galaxia, S.A. Biografía. Autores e autoras galegas BIO-48 2011 978-84-9865-358-8
Xosé María Álvarez Blázquez. Escritor, conferenciante, editor, arqueólogo, investigador; galeguista de aceiro e pedra fina Alfonso Álvarez Cáccamo 1492 Ir Indo edicións Biografía. Autores e autoras galegas BIO-30 1994 84-7680-205-6
Xosé María Álvarez Blázquez. Escritor, conferenciante, editor, arqueólogo, investigador; galeguista de aceiro e pedra fina Alfonso Álvarez Cáccamo 231 Ir Indo edicións Biografía. Autores e autoras galegas BIO-19 1994 84-7680-205-6
Xosé María Álvarez Blázquez na voz da xente Nerea Couselo Fernández, Brais Fernandes Alvares 1268 Xandobea, Xestión e Dinamización Sociocultural Biografía. Autores e autoras galegas BIO-43 2008

Biografía. Autores e autoras galegas

Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX

Autor/a: Coordenador: Anxo Tarrío Varela
Editorial: Consello da Cultura Galega
Ano publicación: 1990
ISBN: 84-87172-61-X
Nota: Tivo lugar en Santiago de Compostela os días 22, 23 e 24 de setembro de 1988
Nº rexistro: 932
Código: BIO-38

Álbum da ciencia 3. Nomes e as súas achegas

Autor/a: Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé A. Fraga Vázquez, Alfonso Mato
Editorial: Consello da Cultura Galega
Ano publicación: 2018
ISBN: 978-84-92923-94-6
Nota: Biografía de diferentes protagonistas da ciencia que gardan relación con Galicia
Nº rexistro: 2064
Código: BIO-67

Alfonso Daniel Castelao

Autor/a: Manuel Rei Romeu
Editorial: Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA)
Ano publicación: 1999
ISBN: 84-89976-82-1
Nº rexistro: 1032
Código: BIO-56

Álvaro Cunqueiro. Fotobiografía sonora (contén 2 CD)

Autor/a: Rexina R. Vega, César Morán
Editorial: Ouvirmos, S.L.
Ano publicación: 2009
ISBN: 978-84-612-7877-0
Nº rexistro: 1363
Código: BIO-28

Álvaro Cunqueiro Mora. Escritor (contén CD con recital e homenaxe de 1980)

Autor/a: Francisco Fernández del Riego
Editorial: Ir Indo
Ano publicación: 2007
ISBN: 978-84-7680-600-5
Nota: Colección: Galegos na Historia. Biografías
Nº rexistro: 1475
Código: BIO-29

Álvaro de las Casas. Biografía e documentos

Autor/a: Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Editorial: Editorial Galaxia, S.A.
Ano publicación: 2003
ISBN: 84-8288-633-9
Nota: Colección: Memoria
Nº rexistro: 25
Código: BIO-1

Antonio Fraguas Fraguas. Primeiros estudos etnográficos (1930-1932)

Autor/a: Antonio Fraguas Fraguas
Editorial: Consello da Cultura Galega
Ano publicación: 2019
ISBN: 978-84-17802-01-1
Nota: Exemplar número 356 da edición do CCG como homenaxe ao escritor
Nº rexistro: 2067
Código: BIO-70

A obra gráfica dun psiquiatra músico

Autor/a: Xosé Teixiero
Editorial: Leandro García Bugarín, Xosé M. Soutullo
Ano publicación: 2004
ISBN: 84-609-3374-1
Nº rexistro: 219
Código: BIO-7

Arrequecer a endeita. Antoloxí­a de tres homes do dereito. Manuel Casado Nieto, Orencio Pérez González, Claudio Movilla Álvarez

Autor/a: Familias dos autores
Editorial: Fundación Lois Peña Novo
Ano publicación: 2007
Nota: Colección: Galeguizar Galicia
Nº rexistro: 1750
Código: BIO-33
SNL