Unidade didáctica "NA ESCOLA"

Unidade didáctica "NA ESCOLA"

Material de traballo para as escolas infantís. Cuartetos que expresan as rutinas do día a día na escola con pictogramas que as ilustran e partitura para que estes xestos e hábitos cotiáns sexas aprendidos dun xeito máis doado e lúdico.

O Concello de Vigo edita este material didáctico dirixido a traballar coas crianzas nos primeiros anos do seu achegamento á escola. Adela Pintado,  educadora infantil , é a autora deste traballo, que como ela indica xorde da "reflexión sobre o noso labor (das educadoras) e sobre a necesidade de material real, próximo e adaptado, que nos servise de axuda no día a día na escola".

O material preséntase distribuído nas diferentes actividades dun día, das xornadas na escola: a chegada, a autonomía persoal, no comedor, na aula... Eses hábitos cotiáns están expresados en cuartetos, xa que estes pequenos poemas axudan a memorizar secuencias, xestos, actividades... E son ilustrados con pictogramas para facilitar a comprensión por parte das crianzas. A música axudará a que as aprendan de xeito lúdico.

Achegamos este material en formato pdf. por se houber quen considere  a súa utilización nas aulas ou noutros ámbitos.

Máis sobre o programa Comparte o galego con nós
Volver