SNL
SNL
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo

SNL

Formación

Formación

Onde

Edificio Mar de Vigo, planta 5ª, aula 8 (entrada pola porta da UNED, Avda. de Beiramar, 57)

Datas
22, 24 de febreiro; 3, 8, 10, 17, 22, 24, 29 de marzo de 2022
Horario
17:00 a 19:00 horas
Documentación
cartel auga doce.pdf
Curso da auga doce: ríos, lagos e lagoas (febreiro-marzo 2022)

Curso da auga doce: ríos, lagos e lagoas (febreiro-marzo 2022)

Curso dirixido a persoas adultas coñecedoras da lingua galega para perfeccionar o seu galego e achegarse ao noso patrimonio natural e cultural

Lugar: edificio Mar de Vigo, planta 5ª aula 8 (entrada pola porta da UNED, Avda. de Beiramar, 57) google maps

Saída: ao remate do curso haberá unha saída de campo a un río de Vigo (2 de abril)

No título de actividade debe poñer: auga doce

Impartido por Faia educación ambiental (Marcelo Rodríguez Acosta)

 

-A vida dos ríos galegos e das augas estancadas
-Os bosques de ribeira. Ecosistemas, especies vexetais. A singularidade galega
-A hidronimia, a fitotoponimia e a oronimia
-Especies animais asociadas á auga
-O simbolismo da auga doce. A auga, elemento purificador
-Os aproveitamentos históricos dos ríos (lavadoiros, poldras, pontellas,
muíños...)
-Auga e literatura

 

 

 

Protección de datos: Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Volver atrás
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo
INICIO NOVAS SNL ACTIVIDADES FORMACIÓN CONSULTAS RECURSOS CIOV CURSOS DINAMIZACION PROGRAMAS BIBLIOTECA SUBSCRICIÓN A CONCELLARÍA LEXISLACIÓN CONTACTO Política de privacidade Aviso legal Accesibilidade
SNL