Actividade do programa Vigo arrólate! (19/6/2019): "Obradoiro de arrolos"

Actividade do programa Vigo arrólate! (19/6/2019): "Obradoiro de arrolos"

Prazo de inscrición: dende o mércores 12 de xuño e ata completar as prazas

DIRIXIDO A: Familias con crianzas de ata 2 anos
DATA:  mércores, 19 de xuño de 2019
LUGAR: A.VV. Novo Vigo (rúa das Teixugueiras, 11-portal 6 oficina 9-B)
HORA:        17.00 h (duración aproximada 60 min)

IMPARTIDO POR:     O Fiadeiro

Máis información na web: snl.vigo.org (Vigo arrólate!-primavera 2019)


Prazo de inscrición: dende o mércores 12 de xuño e ata completar as prazas
Inscrición: deben chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 9:00 a 13:00 e facilitarnos nome, apelidos e teléfono de contacto

Cómpre levar esteira ou alfombra pequena para deitar a/o bebé

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está  baseada no consentimento das persoas interesadas
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Máis sobre o programa Vigo arrólate