O galego e outras linguas

Campaña para dinamizar o uso do galego da Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Vigo

Dende o SNL, tamén, traballamos para achegarmos a outras linguas. O galego convértese en lingua vehicular para chegar ao inglés, o éuscaro, o francés... Elabóranse materiais para traballar nos coles, para turismo...