Paseo literario VERNE, 13 maio 2017

Paseo literario VERNE, 13 maio 2017

REMATADA. Xa están completas todas as prazas

Día 13 de maio de 2017 (sábado)

Condicións da inscrición:

-A inscrición farase enviando un correo electrónico a actividades.snl@vigo.org (co seu nome completo e teléfono). Poñer no asunto do correo: paseo Verne

-Prazo: dende o día 10 de maio -ás 9:00- e ata o 12 de maio -ás 9:00-

-A inscrición será exclusivamente a través deste correo electrónico e ata completar as prazas por rigorosa orde de entrada do correo

-A concellaría contestará a cada correo electrónico se están admitidos/as ou non, e serán as persoas que SI teñan praza

-As solicitudes que se realicen con anterioridade ao inicio do prazo de inscrición non serán tidas en conta

-As solicitudes de inscrición que non conteñan todos os datos solicitados non serán tidas en conta

-Cada solicitante poderá inscribir ata un máximo de 4 persoas


Ver o percorrido no cartel (para ver cartel, premer +ampliar)

Día 13 de maio de 2017 (sábado)


Ver as condicións de inscrición no cartel

Ver o percorrido no cartel

Máis sobre o programa Vigo literario
Volver