Paseo literario polo Vigo das vangardas. Manuel Antonio (9/11/2019)

Paseo literario polo Vigo das vangardas. Manuel Antonio (9/11/2019)

COMPLETAS TODAS AS PRAZAS

SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 2019

A Concellaría de Normalización Lingüística organiza este “Paseo polo Vigo das vangardas”, tendo como fío condutor a Manuel Antonio e a súa estadía en Vigo.

Paseo guiado por Xurxo Martínez González.

Hora de saída:         11:00 (só poden asistir as persoas inscritas)

Punto de encontro:      na fonte da praza que está enfronte da oliveira do paseo  Afonso XII
Duración aproximada:     1 hora e 45 minutos (cómpre levar calzado cómodo)

Inscrición:                      deben chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 9:00 a 14:30 h
Prazo de inscrición:    dende o día 5 de novembro e ata completar as prazas

Percorrido (máis información sobre o percorrido no arquivo: Explicación detallada do paseo)
1. Manuel Antonio
2. Fortaleza de San Sebastián
3. Ferrería. Pinacoteca
4. Porta do Sol
5. Praza do Pobo Galego
6. Cine-Teatro Tamberlick
7. MARCO
8. Marqués de Valladares
9. Alameda de Vigo
10. Alameda de Vigo
11. As Avenidas

Protección de datos: Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión,  oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Máis sobre o programa Vigo literario
Volver