Paseo literario polo Vigo da arte "Irmandades da Fala" (30/11/2019)

Paseo literario polo Vigo da arte "Irmandades da Fala" (30/11/2019)

COMPLETAS TODAS AS PRAZAS

A Concellaría de Normalización Lingüística organiza este paseo polo Vigo da arte e da literatura das Irmandades da Fala. Guiado por Xurxo Martínez González

SÁBADO, 30 DE NOVEMBRO DE 2019

Hora de saída: ás 11:00 (só poden asistir as persoas previamente inscritas)

Punto de encontro: na fonte da praza que está enfronte da oliveira do paseo Afonso XII
Duración aproximada: entre 1 hora e 45 minutos (cómpre levar calzado cómodo)

Inscrición:            Deben chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 9:00 a 14:30 h
Prazo de inscrición:    Dende o día 26 de novembro e ata completar as prazas

Percorrido:

1. Manuel Antonio (fonte do Paseo de Afonso XII)
2. Pinacoteca de Vigo (rúa da Abelaira)
3. Fundación Penzol e Fundación Fernández del Riego (praza da Princesa)
4. El Pueblo Gallego (praza do Pobo Galego)
5. Cine-Teatro Tamberlick (rúa de Eduardo Iglesias)
6. Paz Andrade e Antón Beiras (rúa de Policarpo Sanz)
7. Teatro García Barbón (rúa Policarpo Sanz)
8. Casa de Fernández del Riego (Alameda de Vigo)
9. Manuel Gómez Román (rúa de Montero Ríos)
10. Manuel Antonio, Navy Bar (rúa de Montero Ríos)


Protección de datos: Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión,  oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Máis sobre o programa Vigo literario
Volver