Paseo literario "O Vigo de Carlos Manso", 15 xuño 2019

Paseo literario "O Vigo de Carlos Manso", 15 xuño 2019

COMPLETAS TODAS AS PRAZAS

SÁBADO, 15 DE XUÑO DE 2019
Hora e lugar de saída: ás 11:00 (só poden asistir as persoas previamente inscritas) na praza de Portugal
Duración aproximada: 2 horas (cómpre levar calzado cómodo)

Prazo de inscrición: Dende o luns 10 de xuño e ata completar as prazas

Inscrición:  Deben chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 9:00 a 13:30 h, e facilitarnos nome, apelidos e teléfono de contacto

Percorrido baseado nas novelas “A ira dos mansos” e “O meu nome é Ninguén”, de Manuel Esteban, guiadas polo propio autor.


PERCORRIDO

1. PRAZA DE PORTUGAL (CHURRUCA). A historia dunha epifanía

2. ESTATUTA MÉNDEZ NÚÑEZ (ALAMEDA). Vigo, cidade arraiana

3. COMISARÍA DE POLICÍA DE LUÍS TABOADA. O inspector Manso. De antiheroes e clixés

4. EDIFICIO AS AVENIDAS (MONTERO RÍOS N.º 16). A novela negra social

5. ESTATUA DE VERNE (AS AVENIDAS, PORTO DEPORTIVO). A intertextualidade. Desde Vigo para o mundo

 

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión,  oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Máis sobre o programa Vigo literario
Volver