SNL
SNL
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo

SNL

Formación

Formación

PRAZO DE INSCRICIÓN

PECHADO

Esta actividade pertence ao programa:

Achégate ás ciencias... en galego

Obradoiros científicos: Descubrindo as forzas

Obradoiros científicos: Descubrindo as forzas

Sen dúbida, a física é unha das áreas que mais dificultades presenta para o alumnado cando reciben as súas primeiras clases. O nivel de abstracción que esixe provoca que parte dos estudantes non cheguen a descubrir o seu atractivo e importancia para o coñecemento da nosa contorna.

A finalidade dos contidos do obradoiro e dar ao alumnado a oportunidade de experimentar cas forzas desenvolvendo experimentos sinxelos e sorprendentes.

00. Intro

Presentación do obradoiro

01. A forza dos libros

​Para empezar o taller, nada mellor que un experimento sorprendente. O ideal sería que o docente responsable da actividade teña preparadas as guías telefónicas e móstreas ao alumnado tras a realización do experimento básico con cadernos. Así, propoñerémoslles cambiar de escala e tentar separar as guías telefónicas. Comprobarán que por moita forza que fagan é inviable.

02. A presión do fakir

​O concepto de presión, como moitos en física, é complexo. Partindo da idea de tombarse sobre unha cama de cravos, experimentamos coa presión que xera un globosobreunconxuntode chinchetas.Parasorpresadetodos,nonsepicaaoapertaloa menos que diminuamos drasticamente a súa cantidade (aumentado a presión en puntos concretos do globo.

03. Presión atmosférica (I)

Durante séculos ninguén comprendeu a presión atmosférica. Con este sinxelo e espectacular experimento podemos explicar ao alumnado o concepto de presión e como calquera pequena variación pode provocar efectos tan espectaculares como o que mostra o experimento.

Para complementar a actividade, é interesante propoñer aos alumnos unha procura na internet sobre Otto Von Guericke e o seu experimento sobre baleirou en Magdeburgo.

04. Presión atmosférica (II)

Este experimento complementa perfectamente en anterior. Tras a realización do primeiro, o alumnado debería ser capaz de expor as súas propias hipóteses sobre o que sucede. Posteriormente, pode debaterse co grupo para determinar cal é a explicación do fenómeno observado.

Podemos ampliar o experimento comprobando que cambios se producen no resultado se quentamos algo o vaso investido antes de baixalo sobre a auga (o aire quéntase máis e o efecto é máis intenso).

05. Diablillo de Descartes

Un clásico da Ciencia. O luidón, submarino cartesiano ou diablillo de descartes é unha excelente experiencia para visualizar a compresibilidade dos gases e explicar conceptos sobre presión hidrostática.

Unha opción interesante é propoñer ao alumnado que tras realizar o modelo básico mostrado no vídeo tente construír un de deseño propio utilizando como ludión globos, micropipetas ou capuchóns de bolígrafo.

06. Equilibrio!

E unha actividade máis lúdica para acabar o obradoiro. Construír unha balancín imposible. Esta actividade ten un importante compoñente creativo, e pode complementarse con elementos alleos á física como decoralo con imaxes de científicas ou científicos ou construír un sistema solar decorativo en formato balancín. A nivel de física, o máis interesante é que como propoñemos no libro os alumnos investiguen como afectar cambiar a posición , peso e orientación dos distintos elementos e que efectos ten sobre o centro de gravidade do corpo.

Volver atrás
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo
INICIO NOVAS SNL ACTIVIDADES FORMACIÓN CONSULTAS RECURSOS CIOV CURSOS DINAMIZACION PROGRAMAS BIBLIOTECA SUBSCRICIÓN A CONCELLARÍA LEXISLACIÓN CONTACTO Política de privacidade Aviso legal Accesibilidade
SNL