Obradoiro de escrita creativa para rapazada, novembro 2016

Obradoiro de escrita creativa para rapazada, novembro 2016

REMATADA
As concellarías de Normalización e Xuventude organizan este obradoiro para a rapazada entre 10 e 12 anos.
Obradoiro gratuíto.

As concellarías de Normalización e Xuventude organizan este obradoiro para a rapazada entre 10 e 12 anos.
Obradoiro gratuíto.

Datas:
venres 4 de novembro, de 18:00 a 20:30 e
sábado 5 de novembro, de 11:00 a 13:30
Lugar: na Casa da Xuventude (López Mora, 31)

Para inscribirse deben enviar un correo electrónico a actividades.snl@vigo.org cos datos (nome completo e DNI do/a pai/nai, titor/a; teléfono/s de contacto. Nome completo do rapaz/za e idade).

Síntese do obradoiro:
Venres:
A Navia é unha rapaza de Illa Esmeralda. Coma os demais habitantes deste lugar, o resto do mundo élle totalmente alleo e descoñecido. Pero un día...
A partir deste sinxelo argumento iremos tirando do fío até dar conta das aventuras que agardan a unha rapaza curiosa e esperta na súa procura do coñecemento e das orixes do seu pobo.
Ao longo da sesión, as rapazas e rapaces irán construíndo as partes que lle faltan ao relato da nosa protagonista, caracterizando os personaes e tomando decisións importantes para o desenlace final da historia. Para isto empregarán única e exclusivamente a súa imaxinación.
O alumnado traballará de xeito lúdico e autónomo diferentes técnicas narrativas, inducíndoos a activaren o prensamento diverxente e a imaxinación mediante o debate en grande grupo, a suxestión ou a chuvia de ideas.
OBXECTIVOS:
- Participar de xeito activo na construción colectiva dun relato
- Producir textos empregando diferentes técnicas narrativas
- Exercitar o pensamento diverxente mdiante a escrita creativa
- Crear un clima de complicidade, respecto e escoita activa que favoreza o traballo en equipo
- Promover a expresión libre e a valoración das ideas propias
- Amosar a escrita literaria como un exercicio placenteiro, divertido e enriquecedor
EDUCACIÓN EN VALORES:
Traballaremos varios temas ao longo do obradoiro, integrados no fío argumental da historia. Repararemos nos valores asociados á cultura rural (tradicional) e á cultura urbana, relrexionaremos sobre os pros e os contra de modos de vida actuais e transmitiremos valores como a participación, a autonomía persoal e a igualdade entre homes e mulleres.

Sábado:
Desta volta, a nosa progatonista enfróntase a un reto ecolóxico que pon en risco a vida dos habitantes da Cidade Azul. O alumnado irá enfiando a historia até procurarlle o dereito a un mundo sen pés nin cabeza, presa do afán consumista e á irresponsabilidade dos seus habitantes.
O alumnado traballará de xeito lúdico e autónomo diferentes técnicas narrativas, inducíndoos a activaren o pensamento diverxente e a imaxinación mediante o debate en grande grupo, a toma de decisión, a suxestión ou a chuvia de ideas.
OBXECTIVOS:
- Participar de xeito activo na construción colectiva dun relato
- Producir textos empregando diferentes técnicas narrativas
- Exercitar o pensamento diverxente mediante a escrita creativa
- Crear un clima de complicidade, respecto e escoita activa que favoreza o traballo en equipo
- Promover a expresión libre e a valoración das ideas propias
- Amosar a escrita literaria como un exercicio pracenteiro, divertido e enriquecedor
EDUCACIÓN EN VALORES:
Debateremos e reflexionaremos sobre os hábitos propios dunha sociedade de consumo, e sobre a contaminación como unha das súas máis perniciosas consecuencias. O fío argumental da historia a partir da que traballaremos transmite valores como a participación, a autonomía persoal e a igualdade entre homes e mulleres.


METODOLOXÍA:
O alumnado traballará en grande grupo e de xeito individual. Seguiremos unha metodoloxía lúdico-descritiva en que o docente desenvolverá o rol de guía, moderador e facilitador. Procuraremos crear un clima de motivación e a participación activa de todo o alumnado. Botaremos man de dinámicas iniciais de distensión, narración oral, explicacións, debates e exercicios de escrita creativa.