SNL
SNL
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo

SNL

Formación

Formación

PRAZO DE INSCRICIÓN

PECHADO

Cursos EN LIÑA de iniciación á lingua galega, nivel cero e nivel 1 (febreiro-marzo 2021)

Cursos EN LIÑA de iniciación á lingua galega, nivel cero e nivel 1 (febreiro-marzo 2021)

NIVEL CERO:

O curso en liña de 40 horas, é de balde

Datas: Todos os luns e os mércores do 1 de febreiro ao 15 de marzo de 2021 (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 febreiro; 1, 3, 8, 10, 15 marzo)

É necesaria a puntualidade na incorporación e na desconexión da clase en liña. No caso de incumprimento, non recibirán diploma de asistencia

Horario: De 17:30 a 20:30 h

Requisitos técnicos: Dispoñer dun ordenador/tablet con micrófono e altofalantes, cámara e unha boa conexión a internet

 

Para inscribirse deben encher e enviar a ficha que figura na páxina web: inscricións. É necesario que cubran todos os datos e no título da actividade poñer: curso galego nivel cero

 

NIVEL 1:

O curso, que se realizará en liña, consta de 40 horas, é de balde
Datas: Todos os luns e os mércores do 1 de febreiro ao 15 de marzo de 2021 (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 febreiro; 1, 3, 8, 10, 15 marzo)
É necesaria a puntualidade na incorporación e na desconexión da clase en liña. No caso de incumprimento, non recibirán diploma de asistencia
Horario: De 11:00 a 14:00 h
Requisitos técnicos: Dispoñer dun ordenador/tablet con micrófono e altofalantes, cámara e unha boa conexión a internet


*IMPORTANTE: No primeiro día de clase, realizarase unha proba de nivel que acredite un coñecemento básico do idioma, co obxecto de garantir un mellor aproveitamento do curso.

Para inscribirse deben encher e enviar a ficha que figura na páxina web: inscricións. É necesario que cubran todos os datos e no título da actividade poñer: curso galego nivel 1


Pinche no botón: Ver máis (en cor rosa escuro)

 

 

Impartidos por: Ana Facchini

NIVEL CERO:

O curso Iniciación á lingua galega nivel 0 está dirixido a persoas, de dentro e fóra de Galicia, sen apenas coñecemento ningún do idioma, que procuran formación para se iniciar na lingua galega e acadar unha competencia moi básica no uso do galego estándar.

O obxectivo primordial deste curso é familiarizarse coa nosa lingua, dun modo práctico e dinámico, dotando ao alumnado dos recursos necesarios para desenvolver unhas mínimas habilidades lingüísticas, que lle permitan satisfacer as súas necesidades de comunicación máis primarias.

 

NIVEL 1:

O curso Iniciación á lingua galega nivel 1 está dirixido a persoas, de dentro e fóra de Galicia, que poidan acreditar unha formación ou coñecemento básico do idioma ou realizasen con anterioridade o Curso de Achegamento á Lingua Galega Nivel 0.*

O obxectivo primordial deste curso é consolidar e ampliar a competencia lingüística do alumnado no uso do galego estándar, axudándoo a resolver as dificultades de carácter teórico ou práctico, ás que habitualmente se enfronta no seu emprego oral e escrito da lingua galega.

 

 

Protección de datos: Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Volver atrás
Logo Vigo en Galego Logo Concello de Vigo
INICIO NOVAS SNL ACTIVIDADES FORMACIÓN CONSULTAS RECURSOS CIOV CURSOS DINAMIZACION PROGRAMAS BIBLIOTECA SUBSCRICIÓN A CONCELLARÍA LEXISLACIÓN CONTACTO Política de privacidade Aviso legal Accesibilidade
SNL