Convocatoria de exames/probas de Celga 2, 3 e 4

Convocatoria de exames/probas de Celga 2, 3 e 4

Rematado o prazo de inscrición

Por RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C)

O formulario de solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. As persoas interesadas deberán indicar nel a proba ou as probas ás que solicitan presentarse, así como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística.

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada nos meses de novembro e/ou decembro de 2021, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como nesta mesma páxina web.

Volver