Conferencia sobre: "O Rexurdimento literario", decembro 2015

Conferencia sobre: "O Rexurdimento literario", decembro 2015

Actividade rematada


Literatura e identidade
O mércores, 10 de decembro
Entrada gratuíta
Conferenciante: Xurxo Martínez González

Literatura e identidade
O mércores, 10 de decembro
Ás 20:00
En Cánovas do Castillo, núm. 2
Entrada gratuíta
Conferenciante: Xurxo Martínez González

Máis sobre o programa Vigo literario
Volver