Actividade do programa "Vigo arrólate": charla "Axúdame a expresarme!. Materiais e actividades Montessori para o desenvolvemento da expresión oral" (11 decembro 2019)

Actividade do programa "Vigo arrólate": charla "Axúdame a expresarme!. Materiais e actividades Montessori para o desenvolvemento da expresión oral" (11 decembro 2019)

Aberto o prazo de inscrición

CHARLA DIRIXIDA A:   Pais-Nais. Familias. Educadores/as de cativas até 3 anos

DATA:       Mércores, 11 de decembro de 2019

LUGAR:    Escola Infantil Municipal Santa Cristina de Lavadores
                   (rúa de Santa Cristina, 1)

HORA:       16.30 h (duración aproximada 1,5 horas)

IMPARTIDO POR:     Sara Pena, guía Montessori e formadora a nivel internacional


Prazo de inscrición:  dende o xoves 28 de novembro e ata completar as prazas
Inscrición:  deben chamar ao teléfono 986 81 02 81 de 9:00 a 13:00 e  facilitarnos nome, apelidos e teléfono de contacto

Sinopse:

Que ilusión fan as primeiras palabras das nosas crianzas! E que ledas as vemos por seren capaz de comunicarse da forma na que nós o facemos. O proceso da expresión oral comenza mesmo antes do nacemento, e pode ser acompañado dende os primeiros días de vida. Dende a filosofía Montessori sinálanse algunhas chaves que todas as persoas arredor das crianzas debemos ter en conta, dende actitudes ata actividades. Queres coñecelas?


Protección de datos: Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión,  oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Máis sobre o programa Vigo arrólate