Biblioteca

Contidos na categoría "Dicionario"

AS NORMAS ORTOGRAFICAS E MORFOLOXICAS DA LINGUA GALEGA

Autor/a: VARIOS
Nº rexistro: 683
Editorial: DO CUMIO
Ano publicación: 2005
ISBN: 84-8289-313-0
Categoría: Dicionario

AS NORMAS ORTOGRAFICAS E MORFOLOXICAS DA LINGUA GALEGA

Autor/a: VARIOS
Nº rexistro: 650
Editorial: DO CUMIO
Ano publicación: 2001
ISBN: 84-8289-115-4
Categoría: Dicionario

AS NORMAS ORTOGRAFICAS E MORFOLOXICAS DA LINGUA GALEGA

Autor/a: VARIOS
Nº rexistro: 897
Editorial: DO CUMIO
Ano publicación: 2003
ISBN: 84-8289-258-4
Categoría: Dicionario

As normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Actualización, complementos e desviacións

Autor/a: Xosé Feixó Cid
Nº rexistro: 1313
Editorial: Edicións do Cumio
Ano publicación: 2006
ISBN: 84-8289-313-0
Categoría: Dicionario

Basquetbol. Reglament oficial

Autor/a: Varios
Nº rexistro: 1418
Editorial: Generalitat de Catalunya
Ano publicación: 1992
ISBN: 84-7739-292-7
Categoría: Dicionario

Boletín da Real Academia Galega. Sobre a estandarización da antroponimia proposta para os apelidos

Autor/a: Ana Isabel Boullón Agrelo
Nº rexistro: 1538
Editorial: Real Academia Galega
Ano publicación: 2009
Categoría: Dicionario

BREVE DICCIONARIO ESPECIFICO PARA O CORPO DA POLICIA

Autor/a: SOTO VIÑAS PAULA
Nº rexistro: 531
Editorial: CONCELLO DE MOAÑA
Categoría: Dicionario

CADERNOS DE FRASEOLOXIA GALEGA 4. ESTUDOS E RECADADIVAS

Autor/a: VARIOS
Nº rexistro: 567
Editorial: XUNTA DE GALICIA
Ano publicación: 2003
ISBN: 84-453-2769-0
Categoría: Dicionario

Consultorio de nomese dos apelidos galegos

Autor/a: X.L.Méndez Ferrín
Nº rexistro: 1958
Editorial: Xerais
Ano publicación: 2007
ISBN: 978-84-9782-642-6
Categoría: Dicionario