Toponimia do Val do Fragoso - Comesaña

Edición: Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo Edificio Newton, andar 1.º, portal 15. Rúa das Cumieiras, s/n Campus de Vigo 36301 Vigo Tfno.: 986 813 574 Fax: 986 813 559 © Anxo Rodríguez Lemos Fotógrafo: Anxo Rodríguez Lemos Foto portada: Vista xeral de Comesaña por Miguel González Ricoy © Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, 2018 © Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2018 Printed in Spain - Impreso en España ISBN da colección: 978-84-8158-416-5 ISBN do volume: 978-84-8158-781-4 Depósito legal: VG 342-2018 Revisión: Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo Maquetación e impresión: Tórculo Comunicación Gráfica, S.A. Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse ou transmitirse por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotoco- pia, gravación magnética ou calquera almacenamento de información e sistema de recuperación, sen o permiso escrito da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo. COLECCIÓN: TOPONIMIA DO VAL DE FRAGOSO / COMESAÑA, NÚM. 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQwOQ==