Normas para as actividades programadas no Verbum

Normas para as actividades programadas no Verbum

A partir do mes de novembro, as actividades organizadas no Verbum pola CNL (Concellaría de Normalización Lingüística) rexeranse por estas normas.

Volver