Cursos de linguaxe administrativa e de Celga en Vigo

Cursos de linguaxe administrativa e de Celga en Vigo

Rematado o prazo de inscrición

Convocatoria da SXPL de cursos de linguaxe administrativa en liña e cursos preparatorios Celga en Vigo para o curso 2021-22

A Xunta de Galicia convoca, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega (en liña) e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) en Vigo.

Os cursos de Celga (presenciais) que haberá desde febreiro a maio de 2022 na Escola Oficial de Idiomas de Vigo atópanse nas páxinas 40500 e 45501 do DOG.

A relación dos cursos de linguaxe administrativa en liña ofertados están relacionados no Anexo I do DOG.

Volver