logo concellaria de Normalizacion - Vigo


frase de escritor conocido


seguenos en Facebook


logotipo de viaxe ás covas do folón


consultar a Toponimia de VigoCentro da Interpretacion da Oralidade de Vigo


logo Vivo en Galego - SNL Vigo
foto

OUTRAS ACCIONS FORMATIVASrecomendar esta páxina en Facebookrecomendar esta páxina en Twitterrecomendar esta páxina en Google Plusrecomendar esta páxina en LinkedIn

Cursos de Celga en Vigo

A Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas/exames para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4 (ED104B)

Para as dúbidas sobre estes cursos deben chamar ao teléfono de información da Xunta de Galicia 012

Os cursos que se convocan na modalidade presencial en Vigo son os niveis Celga 3 e 4

Os que se convocan na modalidade de teleformación son os niveis Celga 1 e 4
No caso dos 10 cursos de teleformación a inscrición debe facerse exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no que tamén estarán a disposición da cidadanía os formularios de solicitude dos cursos presenciais.

Ligazón co Portal da Lingua da Xunta de Galicia

A quen van dirixidos?

Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as probas/exames que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a competencia nesta lingua.


ligazónWeb da Xunta da Galicia con toda a información

documentaciónDOG completo de convocatoria

documentaciónCursos Celga 3 e 4 presenciais en Vigo e cursos de teleformación Celga 1 e 4

documentaciónSolicitude dos cursos


<< voltar